House People left
Deluxe Eco
Vietjet Happy new year
Skip Navigation Links

Lịch bay 2015

THỜI GIAN BAY 25OCT15-31DEC15 
QUỐC TẾ 
Hành trình  Số hiệu chuyến bay giờ khởi hành  giờ đáp Ngày khai thác 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BANGKOK (BKK) VJ801 8:15 9:45 Thứ 2, 4, 5, 7, chủ nhật
8:30 10:00 Thứ 3, 6
VJ803 11:30 13:00 Hằng ngày 
VJ805 17:10 18:40 Thứ 2, 3, 5
BANGKOK (BKK)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ802 11:30 13:00 Thứ 4, 7
12:00 13:30 Thứ 3, 6
11:25 12:55 Thứ 2, 5, chủ nhật
VJ804 14:00 15:30 Hằng ngày 
VJ806 19:50 21:20 Thứ 2, 3, 5
HÀ NỘI (HAN)-BANGKOK (BKK) VJ901 13:10 15:00 Hằng ngày 
BANGKOK (BKK)-HÀ NỘI (HAN) VJ902 16:10 18:00 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-SEOUL (ICN) VJ960 1:45 7:55 Hằng ngày 
SEOUL (ICN)-HÀ NỘI (HAN) VJ961 11:05 14:10 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-YANGON (RGN) VJ831 10:25 12:10 Thứ 2, 4, 6, 7, chủ nhật
YANGON (RGN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ832 13:00 15:45 Thứ 2, 4, 6, 7, chủ nhật
HỒ CHÍ MINH (SGN)-TAIPEI (TPE) VJ840 0:35 5:00 Thứ 3, 4, 6, 7, chủ nhật
TAIPEI (TPE)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ841 6:20 8:45 Thứ 3, 4, 6, 7, chủ nhật
HỒ CHÍ MINH (SGN)-SEOUL (ICN) VJ862 0:15 7:25 Hằng ngày 
SEOUL (ICN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ863 11:20 14:50 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-SINGAPORE (SIN) VJ811 9:15 12:05 Hằng ngày 
SINGAPORE (SIN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ812 13:05 14:10 Hằng ngày 
 
QUỐC NỘI 
Hành trình  Số hiệu chuyến bay giờ khởi hành  giờ đáp Ngày khai thác 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ353 13:40 14:40 Hằng ngày 
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ352 15:20 16:20 Hằng ngày 
NHA TRANG (CXR)-HÀ NỘI (HAN) VJ472 8:00 9:50 Hằng ngày 
VJ474 22:20 0:10 Hằng ngày 
VJ476 17:40 19:30 Hằng ngày 
VJ478 8:35 10:25 Thứ 2, 4
HÀ NỘI (HAN)-NHA TRANG (CXR) VJ473 16:35 18:25 Hằng ngày 
VJ475 15:15 17:05 Hằng ngày 
VJ477 19:25 21:30 Thứ 3, 4, 7
VJ479 11:00 12:50 Thứ 2, 4
NHA TRANG (CXR)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ730 8:35 10:20 Thứ 3, 5, 6, 7, chủ nhật
HẢI PHÒNG (HPH)-NHA TRANG (CXR) VJ731 10:55 12:40 Thứ 3, 5, 6, 7, chủ nhật
HỒ CHÍ MINH (SGN)-NHA TRANG (CXR) VJ340 12:05 13:05 Hằng ngày 
VJ342 20:40 21:40 Hằng ngày 
VJ348 7:00 8:00 Thứ 2, 6
17:10 18:10 Thứ 3, 5, 7
22:35 23:35 Thứ 4, chủ nhật
NHA TRANG (CXR)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 13:40 14:40 Hằng ngày 
VJ343 19:05 20:05 Hằng ngày 
VJ345 8:05 9:05 Hằng ngày 
VJ349 13:25 14:25 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-HÀ NỘI (HAN) VJ502 6:45 8:00 Hằng ngày 
VJ504 9:35 10:50 Hằng ngày 
VJ506 9:05 10:20 Hằng ngày 
VJ510 8:10 9:25 Hằng ngày 
VJ514 10:25 11:40 Thứ 3, 5, 7
VJ518 12:15 13:30 Thứ 3, 4, 7
VJ530 14:25 15:40 Hằng ngày 
VJ532 15:55 17:10 Hằng ngày 
VJ538 21:40 22:55 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 7:45 9:00 Hằng ngày 
VJ503 7:15 8:30 Hằng ngày 
VJ505 6:20 7:35 Hằng ngày 
VJ515 8:35 9:50 Thứ 3, 5, 7
VJ519 10:25 11:40 Thứ 3, 4, 7
VJ521 18:40 19:55 Hằng ngày 
VJ531 12:35 13:50 Hằng ngày 
VJ537 14:05 15:20 Hằng ngày 
VJ539 21:10 22:25 Hằng ngày 
HẢI PHÒNG (HPH)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ725 11:25 12:40 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ726 13:20 14:35 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ621 5:35 6:50 Hằng ngày 
VJ623 7:45 9:00 Hằng ngày 
VJ625 9:30 10:45 Hằng ngày 
VJ629 6:55 8:10 Hằng ngày 
VJ631 11:35 12:50 Hằng ngày 
VJ633 22:05 23:20 Hằng ngày 
VJ635 17:50 19:05 Hằng ngày 
VJ637 15:15 16:30 Thứ 4, chủ nhật
15:15 16:30 Thứ 3, 5, 7
VJ639 20:30 21:45 Hằng ngày 
VJ641 16:55 18:10 Hằng ngày 
VJ643 21:05 22:20 Thứ 2, 5
VJ645 22:20 23:35 Hằng ngày 
VJ647 21:25 22:40 Hằng ngày 
VJ651 17:10 18:25 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ620 5:55 7:10 Hằng ngày 
VJ622 7:40 8:55 Hằng ngày 
VJ626 9:45 11:00 Hằng ngày 
VJ628 13:25 14:40 Thứ 3, 5, 7
VJ630 10:40 11:55 Hằng ngày 
VJ634 20:15 21:30 Hằng ngày 
VJ636 19:15 20:30 Thứ 2, 5
VJ638 16:00 17:15 Hằng ngày 
VJ640 20:30 21:45 Hằng ngày 
VJ642 19:50 21:05 Hằng ngày 
VJ644 19:35 20:50 Hằng ngày 
VJ646 22:40 23:55 Hằng ngày 
VJ648 23:00 0:15 Hằng ngày 
VJ650 15:05 16:20 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-CẦN THƠ (VCA) VJ702 12:30 14:00 Hằng ngày 
CẦN THƠ (VCA)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ701 14:35 16:05 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ481 7:30 9:20 Hằng ngày 
VJ485 16:15 18:05 Hằng ngày 
ĐÀ LẠT (DLI) - HÀ NỘI (HAN) VJ482 12:50 14:40 Hằng ngày 
VJ486 18:45 20:35 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ330 11:25 12:15 Hằng ngày 
ĐÀ LẠT (DLI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ331 9:55 10:45 Hằng ngày 
VINH (VII)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ712 8:35 10:10 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
ĐÀ LẠT (DLI)-VINH (VII) VJ713 10:45 12:20 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ495 11:25 13:05 Hằng ngày 
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HÀ NỘI (HAN) VJ496 16:55 18:35 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-PLEIKU (PXU) VJ427 14:55 16:30 Hằng ngày 
PLEIKU (PXU)-HÀ NỘI (HAN) VJ428 17:10 18:45 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ131 8:00 10:05 Thứ 2, 5
VJ133 7:20 14:25 Hằng ngày 
VJ135 12:40 14:45 Hằng ngày 
VJ137 18:05 20:10 Hằng ngày 
VJ143 12:30 14:35 Hằng ngày 
VJ149 19:55 22:00 Hằng ngày 
VJ151 5:25 7:30 Hằng ngày 
VJ153 6:20 8:25 Hằng ngày 
VJ155 11:10 13:15 Hằng ngày 
VJ157 19:50 21:55 Thứ 4, chủ nhật
VJ159 6:05 8:10 Hằng ngày 
VJ161 9:25 11:30 Hằng ngày 
VJ163 10:05 12:10 Hằng ngày 
VJ165 13:20 15:25 Thứ 3, 5
VJ167 14:05 16:10 Thứ 3, 4, 7
VJ171 15:55 18:00 Hằng ngày 
VJ173 15:00 17:05 Hằng ngày 
VJ177 22:00 0:05 Hằng ngày 
VJ183 19:10 21:15 Hằng ngày 
VJ185 20:05 22:10 Hằng ngày 
VJ187 21:20 23:25 Hằng ngày 
VJ189 20:25 22:30 Hằng ngày 
VJ193 16:35 18:40 Hằng ngày 
VJ195 17:45 19:50 Hằng ngày 
VJ197 21:45 23:50 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HÀ NỘI (HAN) VJ132 5:20 7:25 Thứ 2, 5
VJ134 10:05 12:00 Hằng ngày 
VJ136 15:25 17:30 Hằng ngày 
VJ138 20:45 22:50 Hằng ngày 
VJ140 22:10 0:15 Thứ 2, 3, 5
VJ142 9:40 11:45 Hằng ngày 
VJ150 8:30 10:35 Hằng ngày 
VJ152 11:25 13:30 Hằng ngày 
VJ154 7:10 9:15 Hằng ngày 
VJ156 6:25 8:30 Hằng ngày 
VJ158 10:25 12:30 Hằng ngày 
VJ160 10:25 12:30 Thứ 3, 5
VJ168 12:40 14:45 Hằng ngày 
VJ170 12:10 14:15 Hằng ngày 
VJ172 16:45 18:50 Thứ 3, 4, 7
VJ176 19:20 21:25 Hằng ngày 
VJ178 17:10 19:15 Thứ 4, chủ nhật
VJ180 18:40 20:45 Hằng ngày 
VJ182 19:50 21:55 Hằng ngày 
VJ184 13:55 16:00 Hằng ngày 
VJ186 19:05 21:10 Hằng ngày 
VJ190 17:45 19:50 Hằng ngày 
VJ192 22:25 0:30 Hằng ngày 
VJ194 21:55 0:00 Hằng ngày 
VJ198 22:50 0:55 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-QUY NHƠN (UIH) VJ431 10:00 11:40 Hằng ngày 
QUY NHƠN (UIH)-HÀ NỘI (HAN) VJ432 12:10 13:50 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-CẦN THƠ (VCA) VJ461 11:00 13:10 Hằng ngày 
VJ463 14:25 16:35 Hằng ngày 
CẦN THƠ (VCA)-HÀ NỘI (HAN) VJ462 13:50 16:00 Hằng ngày 
VJ464 17:10 19:20 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-CHU LAI (VCL) VJ418 8:35 10:00 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
CHU LAI (VCL)-HÀ NỘI (HAN) VJ419 10:35 12:00 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 6:50 8:50 Hằng ngày 
VJ282 8:50 10:50 Hằng ngày 
VJ284 13:30 15:30 Thứ 3, 4, 6, 7, chủ nhật
  14:00 16:00 Thứ 2, 5
VJ286 16:55 18:55 Hằng ngày 
VJ288 14:20 16:20 Hằng ngày 
VJ290 15:20 17:20 Hằng ngày 
HẢI PHÒNG (HPH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 9:25 11:25 Hằng ngày 
VJ283 15:10 17:10 Hằng ngày 
VJ285 16:05 18:05 Thứ 3, 4, 6, 7, chủ nhật
  16:35 18:35 Thứ 2, 5
VJ287 19:30 21:30 Hằng ngày 
VJ289 16:55 18:55 Hằng ngày 
VJ291 17:55 19:55 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HUẾ (HUI) VJ304 15:20 16:40 Hằng ngày 
VJ306 19:15 20:35 Hằng ngày 
VJ308 20:35 21:55 Hằng ngày 
VJ312 6:45 8:05 Hằng ngày 
VJ316 18:55 20:15 Hằng ngày 
HUẾ (HUI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ305 17:15 18:35 Hằng ngày 
VJ307 21:10 22:30 Hằng ngày 
VJ309 22:35 23:55 Hằng ngày 
VJ313 8:40 10:00 Hằng ngày 
VJ317 20:50 22:10 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ451 7:05 9:15 Hằng ngày 
VJ453 12:30 14:40 Hằng ngày 
PHÚ QUỐC (PQC)-HÀ NỘI (HAN) VJ452 9:45 11:55 Hằng ngày 
VJ454 20:55 23:05 Hằng ngày 
PHÚ QUỐC (PQC)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ321 8:40 9:40 Hằng ngày 
VJ323 11:50 12:50 Thứ 3, 4, 6, 7, chủ nhật
12:20 13:20 Thứ 2, 5
VJ325 15:15 16:15 Hằng ngày 
VJ327 8:45 9:45 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ320 7:05 8:05 Hằng ngày 
VJ322 10:15 11:15 Thứ 3, 4, 6, 7, chủ nhật
10:45 11:45 Thứ 2, 5
VJ324 19:20 20:20 Hằng ngày 
VJ326 7:10 8:10 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PLEIKU (PXU) VJ392 7:10 8:10 Hằng ngày 
VJ394 16:35 17:35 Hằng ngày 
PLEIKU (PXU)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ393 8:45 9:45 Hằng ngày 
VJ395 18:10 19:10 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-THANH HÓA (THD) VJ360 9:00 10:55 Hằng ngày 
VJ362 14:15 16:10 Hằng ngày 
VJ364 15:15 17:10 Hằng ngày 
THANH HÓA (THD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ361 11:45 13:40 Hằng ngày 
VJ363 16:45 18:40 Hằng ngày 
VJ365 17:45 19:40 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-QUY NHƠN (UIH) VJ380 14:45 15:55 Hằng ngày 
QUY NHƠN (UIH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ381  16:30 17:40 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-CHU LAI (VCL) VJ378 7:25 8:40 Hằng ngày 
CHU LAI (VCL)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ379 9:15 10:30 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐỒNG HỚI (VDH) VJ260 10:15 11:50 Hằng ngày 
ĐỒNG HỚI (VDH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ261 12:35 14:10 Hằng ngày 
VINH (VII)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ742 8:35 10:05 Thứ 3, 5,7
BUÔN MA THUỘT (BMV)-VINH (VII) VJ743 10:45 12:15 Thứ 3, 5,7
HỒ CHÍ MINH (SGN)-VINH (VII) VJ270 6:15 8:00 Hằng ngày 
VJ272 18:15 20:00 Hằng ngày 
VJ274 14:50 16:35 Hằng ngày 
VJ278 17:45 19:30 Hằng ngày 
VINH (VII)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ271 12:55 14:40 Hằng ngày 
VJ273 20:35 22:20 Hằng ngày 
VJ275 17:10 18:55 Hằng ngày 
VJ279 20:05 21:50 Hằng ngày 

 

THỜI GIAN BAY 01AUG15-24OCT15 
QUỐC TẾ 
Hành trình  Số hiệu chuyến bay giờ khởi hành  giờ đáp Ngày khai thác 
HÀ NỘI (HAN)-BANGKOK (BKK) VJ901 11:05 13:00 Hằng ngày 
BANGKOK (BKK)-HÀ NỘI (HAN) VJ902 14:00 15:55 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-SEOUL (ICN) VJ960 1:45 7:55 Hằng ngày 
SEOUL (ICN)-HÀ NỘI (HAN) VJ961 11:05 14:10 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-YANGON (RGN) VJ521 12:30 13:55 Hằng ngày ,Khai thác từ  01-11-2015 
YANGON (RGN)-HÀ NỘI (HAN) VJ522 14:45 17:10 Hằng ngày ,Khai thác từ  01-11-2015 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BANGKOK (BKK) VJ801 11:15 12:45 Hằng ngày 
VJ803 8:30 10:00 Hằng ngày 
VJ805 17:15 18:45 Hằng ngày 
BANGKOK (BKK)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ802 13:50 15:20 Hằng ngày 
VJ804 11:30 13:00 Hằng ngày 
VJ806 19:45 21:15 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-TAIPEI (TPE) VJ840 1:10 5:35 Hằng ngày 
TAIPEI (TPE)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ841 6:35 9:00 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-SINGAPORE (SIN) VJ811 8:55 12:00 Hằng ngày 
VJ813 13:55 17:00 Hằng ngày 
SINGAPORE (SIN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ812 13:05 14:10 Hằng ngày 
VJ814 18:05 19:10 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-YANGON (RGN) VJ831 10:25 12:40 Thứ 2,4,6,7,chủ nhật.Từ 02-10-2015
YANGON (RGN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ832 13:30 15:45 Thứ 2,4,6,7,chủ nhật.Từ 02-10-2015
QUỐC NỘI 
Hành trình  Số hiệu chuyến bay giờ khởi hành  giờ đáp Ngày khai thác 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ352 15:20 16:20 Hằng ngày 
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ353 13:40 14:40 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-CAM RANH (CXR) VJ340 12:05 13:05 Hằng ngày 
VJ342 19:20 20:20 Hằng ngày 
VJ344 7:05 8:05 Hằng ngày .Từ 20-8-2015
CAM RANH (CXR)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 13:40 14:40 Hằng ngày 
VJ343 20:55 21:55 Hằng ngày 
VJ345 8:40 9:40 Hằng ngày .Từ 20-8-2015
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ620 5:30 6:45 Hằng ngày 
VJ622 6:40 7:55 Hằng ngày 
VJ628 9:15 10:30 Hằng ngày 
VJ630 10:40 11:55 Hằng ngày 
VJ642 18:55 20:10 Hằng ngày 
VJ644 19:30 20:45 Hằng ngày 
VJ646 19:35 20:50 Hằng ngày 
VJ648 21:30 22:45 Hằng ngày 
VJ652 22:00 23:15 Hằng ngày 
VJ658 22:45 0:00 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ621 6:35 7:50 Hằng ngày 
VJ623 7:15 8:30 Hằng ngày 
VJ625 6:55 8:10 Hằng ngày 
VJ627 8:30 9:45 Hằng ngày 
VJ635 11:10 12:25 Hằng ngày 
VJ641 16:55 18:10 Hằng ngày 
VJ643 17:40 18:55 Hằng ngày 
VJ645 21:40 22:55 Hằng ngày 
VJ647 21:20 22:35 Hằng ngày 
VJ649 20:45 22:00 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ330 11:25 12:15 Hằng ngày 
ĐÀ LẠT (DLI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ331 9:55 10:45 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HÀ NỘI (HAN) VJ154 7:10 9:15 Hằng ngày 
VJ156 6:25 8:30 Hằng ngày 
VJ160 6:10 8:15 Hằng ngày 
VJ162 10:30 12:35 Hằng ngày 
VJ166 12:05 14:10 Hằng ngày 
VJ168 12:40 14:45 Hằng ngày 
VJ170 12:15 14:20 Hằng ngày 
VJ174 13:05 15:10 Hằng ngày 
VJ176 12:55 15:00 Hằng ngày 
VJ178 15:10 17:15 Hằng ngày 
VJ180 18:40 20:45 Hằng ngày 
VJ182 18:55 21:00 Hằng ngày 
VJ184 17:55 20:00 Hằng ngày 
VJ186 20:10 22:15 Hằng ngày 
VJ188 20:45 22:50 Hằng ngày 
VJ190 21:00 23:05 Hằng ngày 
VJ192 19:50 21:55 Hằng ngày 
VJ194 21:55 0:00 Hằng ngày 
VJ196 22:35 0:40 Hằng ngày 
VJ198 22:50 0:55 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ151 5:35 7:40 Hằng ngày 
VJ153 6:30 8:35 Hằng ngày 
VJ155 7:50 9:55 Hằng ngày 
VJ159 6:05 8:10 Hằng ngày 
VJ161 10:05 12:10 Hằng ngày 
VJ163 9:25 11:30 Hằng ngày 
VJ165 16:10 18:15 Hằng ngày 
VJ167 14:45 16:50 Hằng ngày 
VJ169 15:35 17:40 Hằng ngày 
VJ171 15:55 18:00 Hằng ngày 
VJ173 15:05 17:10 Hằng ngày 
VJ175 16:35 18:40 Hằng ngày 
VJ177 17:50 19:55 Hằng ngày 
VJ179 18:15 20:20 Hằng ngày 
VJ181 18:00 20:05 Hằng ngày 
VJ183 19:10 21:15 Hằng ngày 
VJ185 20:05 22:10 Hằng ngày 
VJ187 21:20 23:25 Hằng ngày 
VJ193 20:45 22:50 Hằng ngày 
VJ195 22:30 0:35 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 6:50 8:50 Hằng ngày 
VJ282 8:50 10:50 Hằng ngày 
VJ284 7:30 9:30 Hằng ngày 
VJ286 18:20 20:20 Hằng ngày 
VJ288 16:20 18:20 Hằng ngày 
VJ290 17:30 19:30 Hằng ngày 
HẢI PHÒNG (HPH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 9:25 11:25 Hằng ngày 
VJ283 15:05 17:05 Hằng ngày 
VJ285 15:00 17:00 Hằng ngày 
VJ287 20:55 22:55 Hằng ngày 
VJ289 18:55 20:55 Hằng ngày 
VJ291 20:05 22:05 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HUẾ (HUI) VJ304 19:30 20:50 Hằng ngày 
VJ307 15:20 16:40 Hằng ngày 
VJ308 20:35 21:55 Hằng ngày 
VJ312 6:45 8:05 Hằng ngày 
HUẾ (HUI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ305 21:30 22:50 Hằng ngày 
VJ308 17:15 18:35 Hằng ngày 
VJ309 22:30 23:50 Hằng ngày 
VJ313 8:40 10:00 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ320 7:05 8:05 Hằng ngày 
VJ322 9:40 10:40 Hằng ngày 
VJ324 17:40 18:40 Hằng ngày 
VJ326 8:50 9:50 Hằng ngày .Từ 18-10-2015
PHÚ QUỐC (PQC)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ321 8:40 9:40 Hằng ngày .Từ 18-10-2015
VJ323 11:15 12:15 Hằng ngày 
VJ325 19:15 20:15 Hằng ngày 
VJ327 10:25 11:25 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PLEIKU (PXU) VJ394 16:35 17:35 Hằng ngày .Từ 01-10-2015
PLEIKU (PXU)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ395 18:10 19:10 Hằng ngày .Từ 01-10-2015
HỒ CHÍ MINH (SGN)-THANH HÓA (THD) VJ360 9:00 10:55 Hằng ngày 
VJ362 11:00 12:55 Hằng ngày 
THANH HÓA (THD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ361 11:30 13:25 Hằng ngày 
VJ363 13:45 15:40 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-QUY NHƠN (UIH) VJ380 14:45 15:55 Hằng ngày 
QUY NHƠN (UIH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ381 16:30 17:40 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-CHU LAI (VCL) VJ378 7:25 8:40 Hằng ngày 
CHU LAI (VCL)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ379 9:15 10:30 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐỒNG HỚI (VDH) VJ260 10:20 11:55 Hằng ngày 
ĐỒNG HỚI (VDH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ261 12:30 14:05 Hằng ngày 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-VINH (VII) VJ270 6:15 8:00 Hằng ngày 
VJ272 13:55 15:40 Hằng ngày 
VJ274 14:45 16:30 Hằng ngày 
VJ276 17:40 19:25 Hằng ngày 
VJ278 18:55 20:40 Hằng ngày 
VINH (VII)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ271 12:55 14:40 Hằng ngày 
VJ273 16:20 18:05 Hằng ngày 
VJ275 17:05 18:50 Hằng ngày 
VJ277 20:00 21:45 Hằng ngày 
VJ279 21:25 23:10 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ495 11:25 13:05 Hằng ngày 
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HÀ NỘI (HAN) VJ496 16:55 18:35 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-CAM RANH (CXR) VJ471 6:35 8:25 Hằng ngày 
VJ475 13:10 15:00 Hằng ngày 
VJ477 15:15 17:05 Hằng ngày 
CAM RANH (CXR)-HÀ NỘI (HAN) VJ472 9:00 10:50 Hằng ngày 
VJ474 15:35 17:25 Hằng ngày 
VJ476 17:40 19:30 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 6:45 8:00 Hằng ngày 
VJ503 7:15 8:30 Hằng ngày 
VJ505 8:50 10:05 Hằng ngày 
VJ521 12:30 13:45 Hằng ngày 
VJ523 15:00 16:15 Hằng ngày 
VJ525 15:50 17:05 Hằng ngày 
VJ529 19:20 20:35 Hằng ngày 
VJ531 21:30 22:45 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-HÀ NỘI (HAN) VJ502 8:10 9:25 Hằng ngày 
VJ504 8:35 9:50 Hằng ngày 
VJ506 9:05 10:20 Hằng ngày 
VJ508 10:40 11:55 Hằng ngày 
VJ522 14:20 15:35 Hằng ngày 
VJ524 16:50 18:05 Hằng ngày 
VJ528 21:10 22:25 Hằng ngày 
VJ530 23:20 0:35 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ481 7:30 9:20 Hằng ngày 
VJ485 16:35 18:25 Hằng ngày 
ĐÀ LẠT (DLI)-HÀ NỘI (HAN) VJ482 12:50 14:40 Hằng ngày 
VJ486 19:05 20:55 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ451 7:05 9:15 Hằng ngày 
VJ453 12:30 14:40 Hằng ngày 
PHÚ QUỐC (PQC)-HÀ NỘI (HAN) VJ452 9:45 11:55 Hằng ngày 
VJ454 15:15 17:25 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-PLEIKU (PXU) VJ427 14:55 16:30 Hằng ngày .Từ 01-10-2015
PLEIKU (PXU)-HÀ NỘI (HAN) VJ428 17:10 18:45 Hằng ngày .Từ 01-10-2015
HÀ NỘI (HAN)-QUY NHƠN (UIH) VJ431 10:25 12:05 Hằng ngày 
QUY NHƠN (UIH)-HÀ NỘI (HAN) VJ432 12:40 14:20 Hằng ngày 
HÀ NỘI (HAN)-VCA VJ461 11:00 13:10 Hằng ngày 
VCA-HÀ NỘI (HAN) VJ462 13:50 16:00 Hằng ngày 
VCA-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ701 14:35 16:05 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-VCA VJ702 12:30 14:00 Hằng ngày 
ĐÀ LẠT (DLI)-VINH (VII) VJ713 10:45 12:20 Hằng ngày 
VINH (VII)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ711 8:35 10:10 Hằng ngày 
HẢI PHÒNG (HPH)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ725 11:25 12:40 Hằng ngày 
ĐÀ NẴNG (DAD)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ726 13:20 14:35 Hằng ngày 
HẢI PHÒNG (HPH)-CAM RANH (CXR) VJ731 10:05 11:50 Hằng ngày .Từ 18-11-2015
CAM RANH (CXR)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ732 12:40 14:25 Hằng ngày .Từ 18-11-2015

Loại tiền:

Hành khách đặc biệt

Người lớn

Trẻ em

Em bé

Tổng đài đặt vé và hỗ trợ khách hàng

Gọi ngay: 1900 1886

Để đặt chỗ và nhận các thông tin cần thiết

Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký làm thành viên

Đã là thành viên?

Đăng nhập tại đây

Đối với hành khách từ 12 đến dưới 14 tuổi không có người đi cùng, điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Chỉ chấp nhận trên các chuyến bay nội địa.
· Đặt dịch vụ 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé hoặc tổng đài của VietJet.
· Cha mẹ hoặc người giám hộ cần điền thông tin đầy đủ trên tờ “Giấy đăng ký khách nhỏ tuổi đi một mình” và ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng.
· Phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

closeClose

Trẻ em (CHD):
- Là hành khách từ 02 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận CHD đi một mình.
· Một người lớn có thể đi cùng tối đa: 1 trẻ sơ sinh và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 02 trẻ em dưới 6 tuổi; Không giới hạn số lượng trẻ em trên 06 tuổi.
· Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

closeClose

Khách là trẻ sơ sinh (INF):
- Là hành khách từ 14 ngày tuổi đến dưới 02 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe không bình thường hoặc sinh thiếu tháng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
· VJC từ chối vận chuyển trẻ dưới 14 ngày tuổi.
· Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận INF đi một mình.
· Mỗi người lớn đi cùng 01 INF.
· Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
· Trẻ sơ sinh phải ngồi vào lòng người lớn đi cùng.
- Số lượng trẻ sơ sinh tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo từng loại máy bay.

closeClose

1. Dịch vụ cho khách cần hỗ trợ xe lăn:
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách khuyết tật hoặc hành khách có thể trạng yếu, không thể tự đi lại bình thường, cần trợ giúp xe lăn khi sử dụng dịch vụ hàng không. Khách cần sự hỗ trợ xe lăn được chia làm 3 loại sau:
- Khách cần hỗ trợ trên sân đỗ (Wheelchair Ramp- WCHR): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (bao gồm trong nhà ga, trên sân đỗ). Khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống tàu bay và trong khoang hành khách của tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay (Wheelchair Step- WCHS): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay. Khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ trên tàu bay (Wheelchair Cabin- WCHC): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay và di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay. Khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách cần phải đặt dịch vụ xe lăn trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
- Hành khách đủ sức khỏe thực hiện hành trình. Trường hợp khách là người bị bệnh, phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình (khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay).
- Số lượng khách tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo loại dịch vụ xe lăn khách yêu cầu.
- Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay: được yêu cầu phải có người từ 18 tuổi trở lên, đầy đủ sức khỏe đi cùng để hỗ trợ khách lên/xuống cầu thang (tại các sân bay không có thiết bị xe nâng) và trong khoang máy bay; Mỗi hành khách đi cùng với 01 khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ trên tàu bay: Chúng tôi chỉ chấp nhận chuyên chở đối với hành khách chấp nhận việc không có thiết bị hỗ trợ trên khoang tàu bay và thõa mãn các điều kiện như khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.

2. Dịch vụ cho khách khiếm thị (Blind- BLND):
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thị giác một phần hoặc hoàn toàn, cần hỗ trợ đặc biệt.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách khiếm thị có người đi cùng: Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thị giác để hỗ trợ khách khiếm thị; Mỗi hành khách có thể đi kèm tối đa 02 hành khách khiếm thị.
- Khách khiếm thị không có người đi cùng: 
• Khách cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
• Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.
• Khách khiếm thị phải có người hỗ trợ tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

3. Dịch vụ cho khách khiếm thính (Deaf- DEAF):
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thính giác một phần hoặc hoàn toàn, cần hỗ trợ đặc biệt.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách khiếm thính có người đi cùng: Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thính giác để hỗ trợ khách khiếm thính.
- Khách khiếm thính không có người đi cùng: 
• Khách cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
• Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.

4. Khách mua thêm ghế (Extra seat- EXST):
a. Là dịch vụ cung cấp cho hành khách có khổ người quá cỡ, cần sử dụng hai ghế ngồi cạnh nhau trên cùng chuyến bay; hoặc khách có nhu cầu mua thêm ghế để ngồi thoải mái.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
Hành khách có nhu cầu cần liên hệ với nhân viên Phòng vé, Đại lý và Tổng đài của Vietjet để mua thêm ghế.
Mức phí áp dụng cho ghế mua thêm như mức phí mua thêm 01 chỗ tại thời điểm khách đặt dịch vụ.

5. Khách là phụ nữ có thai (Pregnant- PREG):
Hành khách đang trong quá trình thai kỳ có nhu cầu đi lại bằng máy bay được yêu cầu phải thông báo cho Hãng chuyên chở tại sân bay và thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Phụ nữ có thai đến đủ 27 tuần, Chúng tôi có quyền yêu cầu khách cung cấp giấy tờ khám thai để xác định số tuần thai và ký  “Giấy thỏa thuận trách nhiệm”  cho chúng tôi. 

b. Khách có thai trên 27 tuần đến 32 tuần: 
- Khách được yêu cầu phải xuất trình được sổ/giấy khám thai thỏa mãn các điều kiện sau:
• Do các bác sĩ chuyên khoa xác nhận.
• Lần khám gần nhất không quá 07 ngày so với ngày khởi hành thực tế.
• Xác nhận tình trạng sức khỏe của khách và thai nhi tốt hoặc bình thường. Đối với tình trạng bất thường khách phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình.

c. Khách có thai trên 32 tuần: VJC từ chối vận chuyển.

d. Đối với tình trạng sức khỏe của khách không bình thường; mang song thai trở lên; hoặc có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; hoặc thai nhi phát triển không bình thường phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

6. Khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay:
a. Khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay là hành khách có ít nhất một trong các dấu hiệu về tình trạng sức khỏe sau đây:
- Những hành khách bị giảm hoặc mất khả năng tự phục vụ do tình trạng thần kinh.
- Những hành khách bị thương tật, ốm đau hoặc tình trạng sức khỏe có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hành khách khác trên chuyến bay
- Phụ nữ có thai bao gồm: tình trạng sức khỏe không bình thường; mang song thai trở lên; hoặc có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; hoặc thai nhi phát triển không bình thường
- Trẻ sơ sinh có sức khỏe không bình thường, bị sinh non.
- Hành khách mà tình trạng sức khỏe có thể xấu đi do việc vận chuyển bằng đường hàng không như: khách bị bệnh phổi, các bệnh về tai hoặc xoang, xương gãy mới bó bột, mới được phẫu thuật, mới thực hiện thụ tinh nhân tạo, dị ứng trong tình trạng nghiêm trọng, v.v…
- Khách bị bệnh lây nhiễm như: thủy đậu, cúm gà, bệnh lao phổi, bệnh sởi, quai bị, v.v…

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Điều kiện về người đi cùng:
• Khách có khả năng tự đi lại, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, được chấp nhận vận chuyển khi không có người đi cùng.
• Khách không có khả năng tự đi lại, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển: bắt buộc phải có người đi cùng. Người đi cùng được yêu cầu: từ 18 tuổi trở lên; Đủ sức khỏe hỗ trợ khách trong suốt quá trình vận chuyển; Mỗi hành khách chỉ đi cùng với một hành khách cần phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
- Điều kiện về xác nhận sức khỏe: Khách phải hoàn thành giấy xác nhận sức khỏe theo các yêu cầu sau:
• Giấy phải được xác nhận từ các cơ sở y tế: 
 Tại Việt Nam: Các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa cấp trung ương, tỉnh, thành phố, huyện, quận hoặc tương đương; Các bệnh viện tư nhân và quốc tế; Phòng khám đa khoa quốc tế.
 Tại các nước khác: Các cơ sở ý tế có tư cách pháp nhân.
• Giấy xác nhận sức khỏe theo mẫu của VJC “Giấy xác nhận sức khỏe”
• Việc xác nhận sức khỏe không vượt quá 07 ngày so với ngày khởi hành thực tế.
• VJC từ chối chuyên chở đối với các trường hợp: 
 Dự đoán chiều hướng bệnh tật của khách sẽ xấu đi trong hành trình bay dự kiến và/hoặc
 Tình trạng bệnh của khách có thể ảnh hưởng đến các khách khác.
• Hành khách phải ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng hàng không.

7. Khách là trẻ sơ sinh (Infant - INF); Trẻ em (Child - CHD); Trẻ em đi một mình (Unaccompanied Minor - UM); Khách nhỏ tuổi đi một mình ( Young Passenger Travel Alone - YPTA)
a. Khách là trẻ sơ sinh (INF):
- Là hành khách từ 14 ngày tuổi đến dưới 02 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe không bình thường hoặc sinh thiếu tháng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• VJC từ chối vận chuyển trẻ dưới 14 ngày tuổi.
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận INF đi một mình.
• Mỗi người lớn đi cùng 01 INF. 
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• Trẻ sơ sinh phải ngồi vào lòng người lớn đi cùng.
• Số lượng trẻ sơ sinh tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo từng loại máy bay.

b. Trẻ em (CHD):
- Là hành khách từ 02 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận CHD đi một mình.
• Một người lớn có thể đi cùng tối đa: 1 trẻ sơ sinh và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 02 trẻ em dưới 6 tuổi; Không giới hạn số lượng trẻ em trên 06 tuổi.
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như WCH; BLND; DEAF; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

c. Trẻ em đi một mình (UM):
- Là hành khách từ 02 đến dưới 12 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- VJC không cung cấp dịch vụ trẻ em đi một mình.

d. Khách nhỏ tuổi đi một mình (YPTA):
- Là hành khách từ 12 đến dưới 14 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển: 
• Chỉ chấp nhận trên các chuyến bay nội địa.
• Đặt dịch vụ 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé hoặc tổng đài của Vietjet.
• Cha mẹ hoặc người giám hộ cần điền thông tin đầy đủ trên tờ “Giấy đăng ký khách nhỏ tuổi đi một mình” và ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng.
• Phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

8. Các trường hợp cần đặt nôi trên máy bay, khách nằm cáng, khách cần sử dụng bình oxy trên máy bay: chúng tôi không cung cấp các dịch vụ này.

9. Khách là người cao tuổi: 
- Là hành khách từ 60 tuổi trở lên có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.
- Trường hợp khách là người cao tuổi cần dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, tùy theo loại dịch vụ khách yêu cầu, áp dụng điều kiện chấp nhận vận chuyển tương ứng.
Hành khách là người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai và hành khách đi cùng trẻ sơ sinh được ưu tiên phục vụ tại phòng vé, sân bay và trên tàu bay.

closeClose