Skip Navigation Links

FAQS Travelcare

1. Công ty nào cung cấp Bảo hiểm Du lịch TravelCare?
- Sản phẩm Bảo hiểm Du lịch TravelCare do Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam cung cấp thông qua liên kết với hệ thống của Vietjet, trong đó chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Chương trình này được cung cấp độc quyền qua trang web www.vietjetair.com cho các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam.

2. Quyền lợi bảo hiểm của tôi theo Chương trình Bảo hiểm Du lịch TravelCare là gì?
Quyền lợi bảo hiểm của Quý khách bao gồm các nội dung sau nếu Quý khách đi các chuyến bay của Vietjet theo Chương trình Bảo hiểm Du Lịch TravelCare: Hủy bỏ/trì hoãn chuyến bay; Thất lạc hành lý/đồ dùng cá nhân; Tai nạn cá nhân. Đối với Chương trình Bảo hiểm Khứ hồi, quý vị sẽ được hưởng thêm các quyền lợi bồi hoàn chi phí y tế do tai nạn, chi phí vận chuyển và hồi hương.

3. Tôi có thể mua Bảo hiểm Du lịch TravelCare bằng hình thức nào?
Quý khách có thể mua Bảo hiểm Du Lịch TravelCare khi đặt mua vé máy bay qua trang web www.vietjetair.com.

4. Tôi có mua vé máy bay của Vietjet Air có kèm Bảo Hiểm Du Lịch TravelCare. Nếu tôi muốn nhận hóa đơn của Bảo hiểm TravelCare, tôi cần phải làm gì?
Nếu Quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn thu phí bảo hiểm TravelCare, vui lòng theo quy trình sau :

Trong cùng tháng Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp, khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn bảo hiểm ngay vui lòng gửi thông tin chi tiết cho phòng Nghiệp vụ Bảo hiểm Chubb Việt Nam (gọi tắt là phòng Nghiệp vụ). Sau khi nhận được thông tin yêu cầu xuất hóa đơn,  phòng Nghiệp vụ sẽ kiểm tra đối chiếu và xuất hóa đơn cho khách hàng trong vòng 2 ngày làm việc, sau đó gửi hóa đơn trực tiếp đến địa chỉ khách hàng.

Thông tin xuất hóa đơn gồm có :

- Tên người mua hàng

- Địa chỉ

- Mã số thuế

- Số hợp đồng

- Nội dung hóa đơn: “Bảo hiểm du lịch bằng đường hàng không VietJet (TravelCare)”

Các khách hàng đã mua bảo hiểm du lịch VietJet TravelCare, thông qua các Giao diện Kỹ thuật số thuộc quyền quản lý của VietJet Air, không yêu cầu xuất hóa đơn bảo hiểm, sẽ được Chubb xuất chung trên 1 hóa đơn với tiêu thức “Người mua không yêu cầu hóa đơn”. 

Trường hợp Chubb nhận được yêu cầu xuất hóa đơn vào tháng kế tiếp cho những Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm đã cấp của tháng trước đó, thì  sẽ linh động xuất hóa đơn cho những yêu cầu gửi đến Chubb trước ngày 5 của tháng kế tiếp.

 
5. Tôi có thể mua Bảo hiểm Du lịch TravelCare không nếu tôi không cư trú tại Việt Nam?
Quý khách có thể mua Bảo hiểm Du lịch TravelCare ngay cả khi Quý khách không phải là người Việt Nam và/hoặc không sinh sống tại Việt Nam miễn là Quý khách đi các chuyển bay của VietJet Air xuất phát từ Việt Nam.

6. Bảo hiểm Du lịch TravelCare có giới hạn độ tuổi tham gia hay không?
- Có, độ tuổi tối thiểu để tham gia Bảo hiểm Du lịch TravelCare là từ 14 ngày tuổi trở lên
- Trẻ em từ 14 ngày tuổi đến dưới 24 tháng tuổi đi du lịch với một Người lớn đã mua bảo hiểm sẽ được bảo hiểm miễn phí! Chúng tôi không yêu cầu cung cấp tên trẻ em đi cùng với điều kiện là phải có xác nhận về việc trẻ em đó có mặt trên chuyến bay cùng với Người lớn là Người đã mua bảo hiểm.

7. Tôi có thể mua Bảo hiểm Du lịch TravelCare nếu tôi đi du lịch nhiều hơn 30 ngày hay không?
Tất cả các Chương trình Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi thuộc Bảo hiểm Du lịch TravelCare có giá trị trong vòng 30 ngày tính từ Ngày Khởi hành.

8. Tôi nên làm gì nếu tôi bị tai nạn tại nước ngoài?
- Xin vui lòng gọi Số điện thoại Hỗ trợ Y tế Khẩn cấp 24 giờ của Bảo hiểm Du lịch TravelCare: +84 (28) 3822-8779 . 
- Quý khách nên gọi điện đến số điện thoại này để biết thêm thông tin chi tiết trước khi tiến hành bất kỳ hành động nào. Đối với điều trị ngoại trú (trong trường hợp áp dụng), Quý khách hãy giữ lại tất cả các hóa đơn gốc và làm thủ tục yêu cầu thanh toán khi trở về Việt Nam.

9. Tôi có thể hủy bỏ Đơn Bảo hiểm Du lịch TravelCare của tôi và được hoàn lại phí bảo hiểm hay không?
Quý khách có thể hủy bỏ Đơn Bảo hiểm Du lịch TravelCare của mình khi đã đặt mua và được hoàn lại phí bảo hiểm đã thanh toán với điều kiện Quý khách chưa thực hiện chuyến đi và chưa phát sinh khiếu nại bồi thường.

10. Tôi có thể sửa đổi Đơn Bảo hiểm Du lịch TravelCare của tôi không?
Đơn Bảo hiểm Du lịch TravelCare của Quý khách có thể được điều chỉnh theo quy định thay đổi chuyến bay của Vietjet

11. Điều gì sẽ xảy ra với Đơn Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi Vietjet của tôi nếu Vietjet dời Chuyến bay Khứ hồi của tôi sang một ngày khác?
Đơn Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi TravelCare của Quý khách sẽ tự động gia hạn tối đa là 3 ngày nếu Vietjet dời Chuyến bay Khứ hồi của Quý khách sang một ngày khác.

12. Tôi có cần phải mang theo giấy tờ bổ sung nào để chứng minh tôi đã mua Bảo hiểm Du lịch TravelCare khi tôi đi du lịch không?
Có, Quý khách có thể in Giấy chứng nhận bảo hiểm TravelCare từ thư điện tử xác nhận bảo hiểm để chứng minh Quý khách đã mua Bảo hiểm Du lịch trong chuyến du lịch.

13. Tôi có thể tìm hiểu thông tin về các điều khoản và điều kiện Bảo hiểm Du lịch TravelCare của tôi ở đâu?
"Quý khách có thể tìm hiểu thông tin về các điều khoản và điều kiện Bảo hiểm Du lịch TravelCare của Quý khách trong mục Quy tắc Bảo hiểm và Mô tả Sản phẩm của chúng tôi.
Điều khoản bảo hiểm du lịch
- Nội địa một chiều 
Nội địa khứ hồi 
- Quốc tế một chiều 
- Quốc tế khứ hồi 

14. Tôi sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm nào khi tham gia Bảo hiểm Du lịch TravelCare?
Vui lòng xem mục Quy tắc Bảo hiểm và Mô tả Sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về các quyền lợi bảo hiểm của Quý khách khi tham gia Chương trình Bảo hiểm Du lịch TravelCare.

Lưu ý: Mọi quyền lợi bảo hiểm phải tuân thủ Các Điều khoản và Điều kiện của Đơn Bảo hiểm Du lịch TravelCare.

15. Khi nào thì Đơn Bảo hiểm Du lịch TravelCare của tôi có hiệu lực?
- Chương trình Bảo hiểm Du lịch TravelCare bắt đầu có hiệu lực khi Quý khách làm thủ tục cho Chuyến bay Khởi hành theo lịch trình của Vietjet
- Quyền lợi Huỷ Chuyến bay có hiệu lực sau 24 giờ kể từ thởi điểm mua vé máy bay của Vietjet

16. Tôi có thể yêu cầu bồi thường chi phí y tế ngoại trú do tai nạn theo Chương trình Bảo hiểm Du lịch TravelCare như thế nào?
Bạn sẽ được bồi hoàn chi phí y tế phát sinh do một sự kiện được bảo hiểm theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm.

17. Nếu tôi được điều trị y tế do bệnh tật trong thời gian diễn ra chuyến đi, tôi có thể yêu cầu bồi thường chi phí y tế, chi phí nằm viện và các chi phí liên quan hay không?
Không. Bảo hiểm Du lịch TravelCare chỉ bồi thường các chi phí y tế liên quan đến tai nạn cho Người được bảo hiểm

18. Chương trình Bảo hiểm Du lịch TravelCare có bảo hiểm cho các hoạt động thể thao và các hoạt động tương tự không?
Không. Bảo hiểm Du lịch TravelCare không bảo hiểm cho các hoạt động thể thao và các hoạt động tương tự khác. Vui lòng xem phần Các Điều khoản và Điều kiện để biết thêm thông tin.

19. Tôi có thể hủy bỏ chuyến bay của tôi vì bất kỳ lý do nào và được hoàn lại tiền theo Điều khoản Quyền lợi Bảo hiểm trong trường hợp Hủy bỏ Chuyến đi không?
Quyền lợi Bảo hiểm do Hủy Chuyến bay chỉ áp dụng cho các lý do đã quy định trong phần Các Điều khoản và Điều kiện của hợp đồng bảo hiểm. Các lý do này bao gồm các sự cố bất ngờ như Người được bảo hiểm hoặc Thành viên gia đình Người được bảo hiểm và/hoặc người thân của Người được bảo hiểm ốm đau, thương tật hoặc tử vong. Các Bệnh có sẵn không được bảo hiểm theo Chương trình Bảo hiểm này.

20. Tôi vẫn có thể mua Bảo hiểm Du lịch TravelCare nếu tôi mắc phải một Điều kiện y tế có trước?
- Có, tuy nhiên, Bảo hiểm Du lịch TravelCare có các điều khoản loại trừ áp dụng đối với các Điều kiện y tế có trước theo quy định trong phần Các Điều kiện và Điều khoản của đơn bảo hiểm.
- "Điều kiện y tế có trước" nghĩa là thương tật, ốm đau, bệnh tật, hoặc tình trạng sức khỏe khiến một người thận trọng thông thường phải đi khám để được chẩn đoán, chăm sóc, điều trị hoặc dùng thuốc kê toa

21. Điều khoản Quyền lợi Bảo hiểm Hành lý & vật dụng Cá nhân có áp dụng trong trường hợp trộm cắp hay không?
Có, Chương trình Bảo hiểm Du lịch TravelCare bảo hiểm trong trường hợp trộm cắp hoặc thiệt hại do hành vi trộm cắp không thành với điều kiện là hành vi này xảy ra trong thời gian diễn ra chuyến bay theo lịch trình của Quý khách với Vietjet

22. Làm thế nào để tôi có thể phân biệt loại Chương trình Bảo hiểm Du lich TravelCare mà tôi đã mua?
Chương trình Bảo hiểm Du lịch TravelCare của Quý khách dựa trên mức phí bảo hiểm đã thanh toán.
Loại chương trình
- Bảo hiểm Du lịch Một chiều Nội Địa TravelCare
- Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi Nội Địa TravelCare
- Bảo hiểm Du lịch Một Chiều Quốc Tế TravelCare
- Bảo hiểm Du lịch Khứ hồi Quốc Tế TravelCare

23. Làm thế nào để tôi có thể tính phí bảo hiểm áp dụng cho từng người khi mua Bảo hiểm Du lịch TravelCare cho nhiều hơn một người có cùng lịch trình chuyến đi?
Quý khách có thể tính phí bảo hiểm áp dụng cho từng người như sau:
    (Tổng phí bảo hiểm) * chia cho (Số người tham gia bảo hiểm) **
         *     Xem Lịch trình Chuyến đi của quý vị
         **   Theo Điều kiện Giới hạn Độ tuổi, cụ thể độ tuổi tối thiểu là 14 ngày trở lên.

24. Quy trình yêu cầu bồi thường theo Đơn bảo hiểm Du lịch TravelCare?
Đơn Bảo hiểm Du lịch TravelCare của Quý khách được bảo hiểm bởi Công ty TNHH Bảo hiểm 
Chubb Việt Nam
1. Nộp yêu cầu Bồi Thường Trực Tuyến
Quý khách có thể nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường trực tuyến tại đây 

2. Nộp yêu cầu Bồi Thường 
a) Quý Khách vui lòng gửi yêu cầu bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm.
b) Điền đầy đủ Mẫu đơn Bồi thường
c) Thu thập và đính kèm với các chứng từ hỗ trợ về tổn thất. Vui lòng gửi Mẫu đơn Bồi thường và các chứng từ hỗ trợ về tổn thất đến địa chỉ bên dưới (bảo đảm là Quý Khách giữ một bản sao):

Bộ phận Bồi Thường
Công ty TNHH Bảo Hiểm Chubb Việt Nam
Saigon Finance Center, Tầng 8 
9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao 
Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 
Điện thoại + 84 28 3910 7300
Email:  Claims.VN@chubb.com 
 

25. Sẽ mất bao nhiêu thời gian để xử lý yêu cầu bồi thường của tôi?
Yêu cầu bồi thường của Quý khách sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc sau khi Quý khách nộp tất cả các tài liệu theo yêu cầu

26. Thời hạn nộp yêu cầu bồi thường?
Quý khách phải nộp đơn yêu cầu bồi thường và các giấy tờ chứng minh cho Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam trong vòng 30 ngày từ ngày diễn ra sự kiện được bảo hiểm.

Loại tiền:

Hành khách đặc biệt

Người lớn

Trẻ em

Em bé

Tổng đài đặt vé và hỗ trợ khách hàng

Gọi ngay: 1900 1886

Để đặt chỗ và nhận các thông tin cần thiết

Đăng ký nhận thông tin
Đăng ký làm thành viên

Đã là thành viên?

Đăng nhập tại đây

Đối với hành khách từ 12 đến dưới 14 tuổi không có người đi cùng, điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Chỉ chấp nhận trên các chuyến bay nội địa.
· Đặt dịch vụ 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé hoặc tổng đài của VietJet.
· Cha mẹ hoặc người giám hộ cần điền thông tin đầy đủ trên tờ “Giấy đăng ký khách nhỏ tuổi đi một mình” và ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng.
· Phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

closeClose

Trẻ em (CHD):
- Là hành khách từ 02 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận CHD đi một mình.
· Một người lớn có thể đi cùng tối đa: 1 trẻ sơ sinh và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 02 trẻ em dưới 6 tuổi; Không giới hạn số lượng trẻ em trên 06 tuổi.
· Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

closeClose

Khách là trẻ sơ sinh (INF):
- Là hành khách từ 14 ngày tuổi đến dưới 02 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
· Tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe không bình thường hoặc sinh thiếu tháng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
· VJC từ chối vận chuyển trẻ dưới 14 ngày tuổi.
· Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận INF đi một mình.
· Mỗi người lớn đi cùng 01 INF.
· Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
· Trẻ sơ sinh phải ngồi vào lòng người lớn đi cùng.
- Số lượng trẻ sơ sinh tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo từng loại máy bay.

closeClose

1. Dịch vụ cho khách cần hỗ trợ xe lăn:
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách khuyết tật hoặc hành khách có thể trạng yếu, không thể tự đi lại bình thường, cần trợ giúp xe lăn khi sử dụng dịch vụ hàng không. Khách cần sự hỗ trợ xe lăn được chia làm 3 loại sau:
- Khách cần hỗ trợ trên sân đỗ (Wheelchair Ramp- WCHR): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (bao gồm trong nhà ga, trên sân đỗ). Khách có khả năng tự di chuyển lên, xuống tàu bay và trong khoang hành khách của tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay (Wheelchair Step- WCHS): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay. Khách có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ trên tàu bay (Wheelchair Cabin- WCHC): Là hành khách cần sự hỗ trợ di chuyển dưới mặt đất (trong nhà ga, trên sân đỗ), di chuyển lên xuống tàu bay và di chuyển trong khoang hành khách của tàu bay. Khách không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách cần phải đặt dịch vụ xe lăn trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
- Hành khách đủ sức khỏe thực hiện hành trình. Trường hợp khách là người bị bệnh, phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình (khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay).
- Số lượng khách tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo loại dịch vụ xe lăn khách yêu cầu.
- Khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay: được yêu cầu phải có người từ 18 tuổi trở lên, đầy đủ sức khỏe đi cùng để hỗ trợ khách lên/xuống cầu thang (tại các sân bay không có thiết bị xe nâng) và trong khoang máy bay; Mỗi hành khách đi cùng với 01 khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.
- Khách cần hỗ trợ trên tàu bay: Chúng tôi chỉ chấp nhận chuyên chở đối với hành khách chấp nhận việc không có thiết bị hỗ trợ trên khoang tàu bay và thõa mãn các điều kiện như khách cần hỗ trợ lên xuống tàu bay.

2. Dịch vụ cho khách khiếm thị (Blind- BLND):
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thị giác một phần hoặc hoàn toàn, cần hỗ trợ đặc biệt.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách khiếm thị có người đi cùng: Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thị giác để hỗ trợ khách khiếm thị; Mỗi hành khách có thể đi kèm tối đa 02 hành khách khiếm thị.
- Khách khiếm thị không có người đi cùng: 
• Khách cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
• Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.
• Khách khiếm thị phải có người hỗ trợ tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

3. Dịch vụ cho khách khiếm thính (Deaf- DEAF):
a. Là dịch vụ trợ giúp cho hành khách mất khả năng cảm nhận thính giác một phần hoặc hoàn toàn, cần hỗ trợ đặc biệt.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Khách khiếm thính có người đi cùng: Chấp nhận vận chuyển như khách thông thường. Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe và khả năng cảm nhận thính giác để hỗ trợ khách khiếm thính.
- Khách khiếm thính không có người đi cùng: 
• Khách cần phải đặt dịch vụ trước 24 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến qua Phòng vé và Tổng đài của Vietjet.
• Hành khách có khả năng tự ăn uống và tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.

4. Khách mua thêm ghế (Extra seat- EXST):
a. Là dịch vụ cung cấp cho hành khách có khổ người quá cỡ, cần sử dụng hai ghế ngồi cạnh nhau trên cùng chuyến bay; hoặc khách có nhu cầu mua thêm ghế để ngồi thoải mái.

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
Hành khách có nhu cầu cần liên hệ với nhân viên Phòng vé, Đại lý và Tổng đài của Vietjet để mua thêm ghế.
Mức phí áp dụng cho ghế mua thêm như mức phí mua thêm 01 chỗ tại thời điểm khách đặt dịch vụ.

5. Khách là phụ nữ có thai (Pregnant- PREG):
Hành khách đang trong quá trình thai kỳ có nhu cầu đi lại bằng máy bay được yêu cầu phải thông báo cho Hãng chuyên chở tại sân bay và thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Phụ nữ có thai đến đủ 27 tuần, Chúng tôi có quyền yêu cầu khách cung cấp giấy tờ khám thai để xác định số tuần thai và ký  “Giấy thỏa thuận trách nhiệm”  cho chúng tôi. 

b. Khách có thai trên 27 tuần đến 32 tuần: 
- Khách được yêu cầu phải xuất trình được sổ/giấy khám thai thỏa mãn các điều kiện sau:
• Do các bác sĩ chuyên khoa xác nhận.
• Lần khám gần nhất không quá 07 ngày so với ngày khởi hành thực tế.
• Xác nhận tình trạng sức khỏe của khách và thai nhi tốt hoặc bình thường. Đối với tình trạng bất thường khách phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình.

c. Khách có thai trên 32 tuần: VJC từ chối vận chuyển.

d. Đối với tình trạng sức khỏe của khách không bình thường; mang song thai trở lên; hoặc có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; hoặc thai nhi phát triển không bình thường phải hoàn tất các thủ tục đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện hành trình theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

6. Khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay:
a. Khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay là hành khách có ít nhất một trong các dấu hiệu về tình trạng sức khỏe sau đây:
- Những hành khách bị giảm hoặc mất khả năng tự phục vụ do tình trạng thần kinh.
- Những hành khách bị thương tật, ốm đau hoặc tình trạng sức khỏe có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hành khách khác trên chuyến bay
- Phụ nữ có thai bao gồm: tình trạng sức khỏe không bình thường; mang song thai trở lên; hoặc có thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; hoặc thai nhi phát triển không bình thường
- Trẻ sơ sinh có sức khỏe không bình thường, bị sinh non.
- Hành khách mà tình trạng sức khỏe có thể xấu đi do việc vận chuyển bằng đường hàng không như: khách bị bệnh phổi, các bệnh về tai hoặc xoang, xương gãy mới bó bột, mới được phẫu thuật, mới thực hiện thụ tinh nhân tạo, dị ứng trong tình trạng nghiêm trọng, v.v…
- Khách bị bệnh lây nhiễm như: thủy đậu, cúm gà, bệnh lao phổi, bệnh sởi, quai bị, v.v…

b. Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
- Điều kiện về người đi cùng:
• Khách có khả năng tự đi lại, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển, được chấp nhận vận chuyển khi không có người đi cùng.
• Khách không có khả năng tự đi lại, tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển: bắt buộc phải có người đi cùng. Người đi cùng được yêu cầu: từ 18 tuổi trở lên; Đủ sức khỏe hỗ trợ khách trong suốt quá trình vận chuyển; Mỗi hành khách chỉ đi cùng với một hành khách cần phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
- Điều kiện về xác nhận sức khỏe: Khách phải hoàn thành giấy xác nhận sức khỏe theo các yêu cầu sau:
• Giấy phải được xác nhận từ các cơ sở y tế: 
 Tại Việt Nam: Các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa cấp trung ương, tỉnh, thành phố, huyện, quận hoặc tương đương; Các bệnh viện tư nhân và quốc tế; Phòng khám đa khoa quốc tế.
 Tại các nước khác: Các cơ sở ý tế có tư cách pháp nhân.
• Giấy xác nhận sức khỏe theo mẫu của VJC “Giấy xác nhận sức khỏe”
• Việc xác nhận sức khỏe không vượt quá 07 ngày so với ngày khởi hành thực tế.
• VJC từ chối chuyên chở đối với các trường hợp: 
 Dự đoán chiều hướng bệnh tật của khách sẽ xấu đi trong hành trình bay dự kiến và/hoặc
 Tình trạng bệnh của khách có thể ảnh hưởng đến các khách khác.
• Hành khách phải ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng hàng không.

7. Khách là trẻ sơ sinh (Infant - INF); Trẻ em (Child - CHD); Trẻ em đi một mình (Unaccompanied Minor - UM); Khách nhỏ tuổi đi một mình ( Young Passenger Travel Alone - YPTA)
a. Khách là trẻ sơ sinh (INF):
- Là hành khách từ 14 ngày tuổi đến dưới 02 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe không bình thường hoặc sinh thiếu tháng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• VJC từ chối vận chuyển trẻ dưới 14 ngày tuổi.
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận INF đi một mình.
• Mỗi người lớn đi cùng 01 INF. 
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• Trẻ sơ sinh phải ngồi vào lòng người lớn đi cùng.
• Số lượng trẻ sơ sinh tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo từng loại máy bay.

b. Trẻ em (CHD):
- Là hành khách từ 02 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận CHD đi một mình.
• Một người lớn có thể đi cùng tối đa: 1 trẻ sơ sinh và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 02 trẻ em dưới 6 tuổi; Không giới hạn số lượng trẻ em trên 06 tuổi.
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như WCH; BLND; DEAF; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

c. Trẻ em đi một mình (UM):
- Là hành khách từ 02 đến dưới 12 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- VJC không cung cấp dịch vụ trẻ em đi một mình.

d. Khách nhỏ tuổi đi một mình (YPTA):
- Là hành khách từ 12 đến dưới 14 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển: 
• Chỉ chấp nhận trên các chuyến bay nội địa.
• Đặt dịch vụ 24 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé hoặc tổng đài của Vietjet.
• Cha mẹ hoặc người giám hộ cần điền thông tin đầy đủ trên tờ “Giấy đăng ký khách nhỏ tuổi đi một mình” và ký “Giấy thỏa thuận trách nhiệm” cho Hãng.
• Phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành và sân bay đến.

8. Các trường hợp cần đặt nôi trên máy bay, khách nằm cáng, khách cần sử dụng bình oxy trên máy bay: chúng tôi không cung cấp các dịch vụ này.

9. Khách là người cao tuổi: 
- Là hành khách từ 60 tuổi trở lên có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.
- Trường hợp khách là người cao tuổi cần dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, tùy theo loại dịch vụ khách yêu cầu, áp dụng điều kiện chấp nhận vận chuyển tương ứng.
Hành khách là người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có thai và hành khách đi cùng trẻ sơ sinh được ưu tiên phục vụ tại phòng vé, sân bay và trên tàu bay.

closeClose