Skip Navigation Links

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

 

ขอขอบคุณที่เข้าชมเว็บไซต์ของเวียตเจ็ทแอร์ เราเคารพและมุ่งมั่นต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างเพื่อได้รับความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อการเคารพและปกป้องผลประโยชน์ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

 

นโยบายนี้มีผลใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในขณะที่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีผลใช้กับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับท่านที่เราได้รับจากช่องทางอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่าย

 

. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล
 

 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการบริการที่ท่านร้องขอ ตัวอย่างเช่น เราจะเก็บรวบรวมรายละเอียด เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลเที่ยวบินและข้อมูลการเดินทางอื่นๆ หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและวันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการสะสมคะแนน และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกรวบรวมผ่านการใช้บริการทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ (รวมทั้งจดหมาย แฟกซ์ หรืออีเมล) เว็บไซต์ หรือติดต่อกับเราโดยตรง ในบางกรณี เราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านช่องทางอื่น เช่น ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการขนส่ง หรือจากบุคคลที่สามที่ให้บริการจำหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยให้เราทราบ เพื่อการออกตั๋วโดยสารและช่วยจัดเตรียมการเดินทางของท่าน หรือแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือจากผู้ให้บริการรายอื่นซึ่งรวบรวมข้อมูลในนามของเรา... 

 

. ขอบเขตของการใช้ข้อมูล
 

 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: เพื่อจัดเตรียมการเดินทางและการขนส่งรวมถึงธุรกรรมอื่นๆ และเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับท่านในการเข้าร่วมการสะสมคะแนนขององค์กรอื่นๆ และเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการวิจัยตลาด

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ถูกเก็บรวบรวมจะมีความสำคัญอย่างมากในการพิจารณาว่าบุคคลใดที่กำลังใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นที่เราเก็บรวบรวมจะช่วยในการสร้างโปรไฟล์ของบุคคลที่ใช้บริการและระบุความต้องการของพวกเขา

 

 

. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการจัดเก็บจนกว่าลูกค้าจะร้องขอให้มีการลบข้อมูลดังกล่าว

 

 

. ที่อยู่ของผู้เก็บรวบรวมและผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

บริษัท VIETJET Aviation Joint Stock

ที่อยู่สำนักงาน: ชั้น 8 อาคารซีทีพลาซ่า 60A Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city

หมายเลขโทรศัพท์ 1900 1886

อีเมล: info@vietjetair.com

 

 

e. วิธีและเครื่องมือสำหรับผู้ใช้เพื่อเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่มีการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว คำร้องขอสำหรับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากได้รับการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลนี้ เราจะให้เหตุผลสำหรับการปฏิเสธและแจ้งให้คุณทราบภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

สำหรับการได้รับจดหมายข่าว ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวได้ทุกเวลา ในตอนท้ายของจดหมายข่าวแต่ละฉบับจะมีลิงก์ (ท้ายกระดาษ) ที่นำไปสู่เว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้สามารถยกเลิกรับจดหมายข่าวทั้งหมดหรือสามารถจัดการข้อมูลในจดหมายข่าวได้ เช่น การเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือภาษา นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกจดหมายข่าวประเภทอื่นๆ

 

 

. ความมุ่งมั่นต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

 

 

- เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้รับจ้างที่ทำสัญญากับเราสำหรับบริการบางประเภท ผู้ให้บริการการขนส่งรายอื่นๆ ผู้ให้บริการท่องเที่ยว บริษัทประมวลผลข้อมูล (รวมถึงบริษัทที่จัดการระบบจำหน่ายทั่วโลกและระบบการชำระเงิน) ที่ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ตามที่มีการรวบรวมข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอ

 

 

นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ศุลกากร และการเข้าเมือง เรามีการจ้างบริษัทคู่สัญญาเพื่อดำเนินการให้บริการ ซึ่งรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการประมวลผลจดหมายและอีเมล ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลบัญชีบัตรเครดิตและบริการที่เกี่ยวข้อง จัดการศูนย์บริการ จัดการหน้าที่ด้านการขายและดำเนินการด้านการเดินทางให้กับบริษัท ดำเนินการวิจัยตลาด จัดเตรียมอาหารบนเครื่องบิน ให้บริการภาคพื้นดิน เช่น ตัวแทนจำหน่ายที่ดำเนินการตามขั้นตอน การขนส่งสินค้าและความช่วยเหลือพิเศษ และช่วยเหลือในการรับเงินจากเจ้าหนี้

 

 

ในกรณีเหล่านี้ เราจะห้ามอย่างเคร่งครัดมิให้ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

- นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากความยินยอม เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของท่าน หรือได้รับอนุญาตหรือควบคุมโดยกฎหมาย มีความจำเป็นอันสมควรที่จะบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดอาญาที่ต้องสงสัย

 

 

- หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดส่งคำขอ คำร้องเรียน หรือคำถามไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ เราจะตอบคำถามหรือคำร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 

ที่อยู่สำนักงาน VJA: ชั้น 8 อาคารซีทีพลาซ่า 60A Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ 1900 1886

อีเมล: info@vietjetair.com

 

 

. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่กำหนดไว้ในการทำงานของเราหรือตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้จะได้รับการอัปเดตในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดเข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose