Skip Navigation Links

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร

 นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสาร

สายการบิน VietJetAir ยินดีต้อรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสาร เรามีนโยบายการเก็บข้อมูลเป็นความลับในระบบ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหรือต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากตัวแทนขายตั๋วในนามของสายการบิน นโยบายการเก็บข้อมูลเป็นความลับมีดังนี้

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูล

สายการบินเก็บข้อมูลของผู้โดยสารเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสายการบิน ในกรณีที่ผู้โดยสารได้ใช้บริการกับเรา เราจะเก็บข้อมูลในส่วนของ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ข้อมูลและรายละเอียดการเดินทางของผู้โดยสารที่ผ่านมา ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารในอนาคต ในบางกรณีเราอาจเก็บข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลให้เราเพื่อให้เราออกตั๋วโดยสาร หรือข้อมูลจากผู้ให้บริการอื่นๆที่เป็นตัวแทนของเรา

2. ขอบเขตการใช้ข้อมูล

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อดำเนินการสำหรับเตรียมการเดินทางและการขนส่งสินค้าและสัมภาระสำหรับท่าน 

2.2 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและสามารถนำมาใช้ในโปรแกรมสะสมแต้มในอนาคต
2.3 ใช้สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการวิจัย เพื่อพัฒนาส่วนของสายการบินในอนาคต

3.  ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล


ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารจะเก็บไว้จนกว่าผู้โดยสารได้แจ้งยกเลิกข้อมูล

4. ที่อยู่ของหน่วยงานเก็บฐานข้อมูลผู้โดยสาร


บริษัท สายการบินเวียตเจ็ทแอร์

ที่อยู่สำนักงานประจำเวียตนาม: ชั้น 8 อาคาร ซี.ที พลาซ่า  60เตรื่องเสิน แขวง 2 เขต ตึงบิน  เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
หมายเลขโทรศัพท์: 1900 1886 
ที่อยู่อีเมล
info@vietjetair.com 

ที่อยู่สำนักงานประจำประเทศไทย: บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด ยูนิต A1-602B ชั้น1 คอนคอร์ส A อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 7 ราชาเทวะ แขวงบางพลี เขตสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ Call Center : 02-089-1909

5. การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่าน รวมถึงการแก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อยกเว้นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อมีสิทธ์เข้าถึงข้อมูลนั้นๆ 

สำหรับสมาชิกที่สมัครรับแจ้งข่าวสารจากทางสายการบิน ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตามต้องการ ท่านสามารถเข้าเว็บไซส์ของสายการบินเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ อีเมล์ หรือภาษา รวมถึงยังสามารถเลือกประเภทข่าวที่ท่านสนใจได้อีกด้วย

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

สายการบินอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สาม เช่น บริษัทที่ได้ลงนามสัญญากับเรา เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและท่องเที่ยว บริษัทจัดจำหน่ายตั๋วและบริการชำระเงิน เพื่อรวบรวมข้อมูลและเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสาร
นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับหน่วยงานรัฐบาล กรมศุลการกรและฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารเองอีกด้วย

นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น ทางสายการบินจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นจะได้รับการยินยอมจากท่าน เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จำเป็นในการบังคับใช้ทางกฎหมายหรือจำเป็นต้องตรวจสอบกิจกรรมทางอาญาที่ต้องสงสัย

หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ท่านสามารถสอบถามได้ที่ :

ที่อยู่สำนักงานประจำเวียตนาม: ชั้น 8 อาคาร ซี.ที พลาซ่า  60เตรื่องเสิน แขวง 2 เขต ตึงบิน เมือง โฮจิมินห์
หมายเลขโทรศัพท์: 1900 1886 
อีเมล
info@vietjetair.com 

ที่อยู่สำนักงานประจำประเทศไทย: บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด ยูนิต A1-602B ชั้น1 คอนคอร์ส A อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 7 ราชาเทวะ แขวงบางพลี เขตสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ 
Call Center : 02-089-1909

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 

สายการบินสามารถแก้ไขนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ตามความเหมาะสมของการทำงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เราจะแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose