Skip Navigation Links

เวียตเจ็ทประกาศงบการเงินปี 2018 ธุรกิจหลักทำเงินเพิ่มขึ้น 49% รายรับจากเที่ยวบินต่างประเทศพุ่งสูงกว่าในเวียดนาม

Vietjet công bố báo cáo kiểm toán 2018: hoạt động kinh doanh chính tiếp tục  tăng trưởng tới 49%, doanh thu quốc tế đã vượt qua doanh thu nội địa

กรุงเทพฯ 12 เมษายน 2562 - เวียตเจ็ท สายการบินยุคใหม่แห่งเวียดนามประกาศความสำเร็จจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2018 ที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้โดยสารรวม 23 ล้านคน โดยให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ 66 เส้นทางซึ่งคิดเป็นเกือบ 2 ใน 3 ของเส้นทางบินทั้งหมดในเครือข่ายของเวียตเจ็ท สามารถสร้างรายรับได้มากกว่าตลาดการบินภายในประเทศเวียดนาม


โดยบริษัทเวียตเจ็ท (Vietjet Aviation Joint Stock Company – ตัวย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ VJC) ประกาศงบการเงินปี 2018 หลังตรวจสอบบัญชี ระบุสามารถทำยอดทะลุเป้าที่ตั้งไว้ โดยมีรายรับรวมที่ 53,577 พันล้านดอง (ประมาณ 2,300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) และกำไรก่อนหักภาษีที่ 5,816 ดอง (ประมาณ 250 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)


เมื่อเริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ช่วงต้นปี 2017 เวียตเจ็ทได้กำหนดแผนการเติบโตระยะ 3 ปี (2017-2019) และตั้งเป้ากำไรหลังหักภาษีรวมของปี 2017 และ 2018 ไว้ที่ 7,801 พันล้านดอง ผลปรากฏว่า เวียตเจ็ททำได้เกินกว่าเป้าหมายโดยสามารถทำกำไรหลังหักภาษีได้ 10,400 พันล้านดองในเวลา 2 ปี และมีกำไรต่อหุ้น (Earnings per share - EPS) ที่ 9,850 ดอง อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 43.3% อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) อยู่ในระดับน่าดึงดูดใจที่ 11.4


เวียตเจ็ทยังสามารถรักษาอัตราการจ่ายปันผล (Ratio of Dividend Payout) ที่ 50% ต่อปี ซึ่งมีทั้งรูปแบบหุ้นปันผลและเงินปันผล ตามที่ระบุที่ไว้เมื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากปี 2018 มีผลการดำเนินงานเชิงบวก ทำให้เวียตเจ็ทคาดว่าจะสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้มากถึง 55%


แม้ในสภาวการณ์ที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นกว่า 30% รายรับของเวียตเจ็ทยังสูงถึง 33,779 พันล้านดอง (ประมาณ 1,460 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) และผลกำไรของสายการบินก่อนหักภาษีอยู่ที่ 3,045 พันล้านดอง (ประมาณ 130 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 50% ให้เห็นถึงความสามารถของสายการบินในการเพิ่มรายรับและการบริหารต้นทุนที่ดีเยี่ยม การเติบโตที่เข้มแข็งในปี 2018 มาจากบริการขนส่งทางอากาศซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ขณะที่รายรับจากธุรกิจเสริมสามารถสร้างผลกำไรได้สูงที่ 8,410 พันล้านดอง (ประมาณ 362 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 53.5% จากปีที่ผ่านมา โดยสัดส่วนรายรับรวมในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจาก 24.5% ในปี 2017 เป็น 25.4% ในปี 2018


นอกจากนี้ ยังปรากฏตัวชี้วัดทางการเงินในเชิงบวกอีกมากมาย


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 ทรัพย์สินรวมมีมูลค่าอยู่ที่ 39,086 พันล้านดอง (ประมาณ 1,685 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 23.5% จากปีที่ผ่านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14,038 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 32.5% จากปีที่ผ่านมา


Cash Balance ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 อยู่ที่ 7,165 พันล้านดอง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ลดลงอยู่ที่ 1.78 ในปี 2018 จาก 1.99 ในปี 2017 เช่นเดียวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt per Equity Ratio) ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยลดลงไปอยู่ที่ 0.39 ในปี 2018 จาก 0.71 ในปี 2017


เวียตเจ็ทประกาศงบการเงินปี 2018 ธุรกิจหลักทำเงินเพิ่มขึ้น 49% รายรับจากเที่ยวบินต่างประเทศพุ่งสูงกว่าในเวียดนาม

เวียตเจ็ทยังเป็นผู้นำในตลาดการบินในประเทศเวียดนามทั้งในด้านจำนวนผู้โดยสารและเส้นทางการบินที่ขยายอย่างรวดเร็ว โดยทำการบินทั้งหมด 118,923 เที่ยวบิน 105 เส้นทาง ในปี 2018 โดยเป็นเส้นทางภายในประเทศเวียดนาม 39 เส้นทาง และ เส้นทางต่างประเทศ 66 เส้นทาง ครอบคลุมจุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ทั้งญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ไทย เมียนมาร์ มาเลเซีย กัมพูชา และจีน รวมถึงให้บริการการบินที่ท่าอากาศยานดูไบและโดฮาอีกด้วย กลยุทธ์การขยายเครือข่ายการบินในต่างประเทศของเวียตเจ็ทช่วยสร้างรายรับในสกุลเงินต่างประเทศ


ผ่านการจำหน่ายบัตรโดยสาร และทำให้ได้ประโยชน์จากอัตราค่าน้ำมันที่ต่ำกว่า โดยอัตราส่วนรายรับจากต่างประเทศคิดแป็น 48% ของรายรับรวมทั้งหมด


สายการบินมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารสูงกว่า 88.06% ความน่าเชื่อถือด้านเทคนิคที่ 99.64% และความตรงเวลาของเที่ยวบิน (On-time Performance : OTP) ที่ 84.2%


ในปี 2018 เวียตเจ็ทได้รับมอบและเริ่มใช้งานเครื่องบิน A321neo รุ่นใหม่ ซึ่งช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงถึง 16% และคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของเวียตเจ็ทในปีต่อ ๆ ไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 สายการบินเวียตเจ็ทมีฝูงบินที่มีอายุเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลกเพียง 2.82 ปี


สายการบินเวียตเจ็ทยังได้การรับรองการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการบินจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IOSA International Air Safety) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน 2018 ดัชนีความปลอดภัยการดำเนินงานของเวียตเจ็ทยังติดอันดับกลุ่มสายการบินชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก และในปีเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัยระดับ 7 ดาวจากเว็บไซต์ AirlineRatings.com


ด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาสายการบินอย่างยั่งยืน ในปี 2018 ที่ผ่านมา เวียตเจ็ทได้สร้างสถาบันการบินแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งเครื่องจำลองการบิน (Flight Simulator Complex : SIM) ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกับบริษัทแอร์บัสและได้รับการรับรองคุณภาพโดยองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) เวียตเจ็ทได้จัดพิธีเปิดสถาบันการบินแห่งนี้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2018 ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีแห่งฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ ณ สิ้นปี 2018 เครื่องจำลองการบินได้ใช้ฝึกอบรมแล้วราว 1,000 ชั่วโมง สถาบันได้จัดการอบรมมากถึง 924 คอร์สให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 21,611 ราย ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมนักบิน 157 คอร์ส การฝึกอบรมลูกเรือ 127 คอร์ส และการฝึกอบรมวิศวกร 128 คอร์ส


นอกจากนี้ ในปี 2018 เวียตเจ็ทยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ Labor Medal, Vietnam's Top 50 Listed Companies, Top 40 Most Valuable Brands of Forbes Magazine, Top 50 Airlines for Healthy Financing and Operations of AirFinance Journal, Top 50 Largest Taxpayers in Vietnam, 50 Best Performing Companies, Top 100 Best Working Places in Vietnam, Asian Best Flight Attendant Wardrobe และอีกมากมาย


การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของเวียตเจ็ทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยังช่วยเพิ่มมูลค่าและมอบความคุ้มค่าแก่นักลงทุน ตลอดจนส่งเสริมภารกิจของสายการบินในการมอบโอกาสการเดินทางแก่ผู้โดยสารทุกคน และมุ่งสู่การเป็นสายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก

ข่าวที่มีหัวข้อเดียวกัน

เวียตเจ็ทร่วมงาน “Vietnamese Week in Thailand 2019” ปีที่ 4
เวียตเจ็ทชวนคุณบินเที่ยวทั่วเวียดนามจัดโปรฯ ตั๋ว 0 บาทนับล้านใบ
เวียตเจ็ทเปิดศูนย์บริการครบวงจรใจกลางกรุงโฮจิมินห์
เวียตเจ็ทเปิดเส้นทางดานัง-ไทเป จัดโปรฯ บินตรงสู่ไต้หวันเริ่มต้น 0 บาท
เวียตเจ็ท จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Flying Eye Hospital” เป็นปีที่ 10 มอบแสงสว่างแก่ผู้คนนับล้านในเวียดนาม
ไทยเวียตเจ็ทขยายฝูงบิน ต้อนรับเครื่องบินลำที่ 9 พร้อมจัดโปรโมชั่น 9 บาท
สายการบินไทยเวียตเจ็ทจัดเต็มจัดงาน THAIPA Airline Pilot League 2019 ครั้งที่ 6
ไทยเวียตเจ็ทคว้ารางวัล Asia’s Best Employer Brand 2019 ในงานประกาศผลรางวัลของ World HRD Congress ณ ประเทศสิงคโปร์
เวียตเจ็ทฉลองเปิด 2 เส้นทางบินใหม่เชื่อมเวียดนามสู่อินเดีย จัดโปรโมชั่นตั๋วราคาประหยัดเริ่มต้น 0 เวียดนามดอง
เวียตเจ็ทติดอันดับ 50 บริษัทยอดเยี่ยมของเวียดนาม โดยนิตยสารฟอร์บส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
12345678910...

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose