Skip Navigation Links

เวียตเจ็ทรายงานผลกำไรหลังหักภาษี กว่า 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 4 ปี 2563

เวียตเจ็ทรายงานผลกำไรหลังหักภาษี กว่า 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 4 ปี 2563

(กรุงเทพฯ, 1 กุมภาพันธ์ 2564) - บริษัท เวียตเจ็ท เอวิเอชั่น จอยท์สต็อค (VJC) เปิดเผยงบการเงินในไตรมาสที่ 4/2563 โดยรายงานรายได้รวม 4,430 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 192 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมเผยรายได้รวม 18,210 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดปี 2563


ในไตรมาสที่ 4/2563 บริษัทเวียตเจ็ทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 274 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่กำไรสุทธิรวมในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ 995 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดปี 2563 เวียตเจ็ทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีถึง 70 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ยังผลให้เวียตเจ็ทเป็นหนึ่งในไม่กี่สายการบินที่มีผลประกอบการเป็บบวกและไม่มีการลดจำนวนพนักงานลงในปีที่ผ่านมา


เวียตเจ็ทรายงานผลกำไรหลังหักภาษี กว่า 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 4 ปี 2563

จากรายงานงบการเงิน พบว่ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเสริมคิดเป็นสัดส่วนถึง 50% ของรายได้ทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความพยายามของสายการบินฯ ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการเสริมเพื่อชดเชยรายได้จากการจำหน่ายตั๋วโดยสารที่ลดน้อยลง


สินทรัพย์ของเวียตเจ็ทมีมูลค่ารวม 47,036 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 17,326 พันล้านเวียดนามดอง (ประมาณ 746.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยรวมหุ้นสามัญด้วย ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในอัตราต่ำกว่า 0.66 ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.2 ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ดีเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน


ในปีที่ผ่านมา เวียตเจ็ทได้ปรับเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องบินสำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อมทั้งได้ปรับใช้กลวิธีการดำเนินงานแบบใหม่เพื่อเพิ่มขีดสมรรถภาพในการให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งนี้ เวียตเจ็ทเป็นสายการบินแห่งแรกของเวียดนามที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการขนส่งสินค้าในห้องโดยสาร (CIPC) โดยได้ขนส่งสินค้าไปแล้วทั่วโลกกว่า 60,000 ตัน ยังผลให้รายได้จากการขนส่งสินค้าพุ่งขึ้นถึง 75% ในไตรมาสที่ 4/2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า ในปี 2563 บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินฯ เติบโตขึ้นถึง 16% นอกจากนี้ เที่ยวบินขนส่งสินค้าของเวียตเจ็ทยังได้ร่อนลงแตะทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก ซึ่งเดิมทีเป็นแผนการที่วางไว้สำหรับการดำเนินงานในอนาคต


เวียตเจ็ทรายงานผลกำไรหลังหักภาษี กว่า 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 4 ปี 2563

ด้วยผลการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ยอดเยี่ยม เวียตเจ็ทได้รับรางวัล “สายการบินโลว์คอสต์แห่งปี” และ รางวัล “ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าใต้ท้องเครื่องแห่งปี” จากนิตยสารเพย์โหลด เอเชีย (Payload Asia) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำระดับนานาชาติในวงการการขนส่งสินค้า


นอกจากนี้ ในปี 2563 เวียตเจ็ทยังได้เปิดตัว Vietjet Ground Services Center (VJGS) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการจัดการต้นทุนของสายการบินฯ ทั้งยังช่วยปรับปรุงการรับรู้แบรนด์และคุณภาพการให้บริการของสายการบินฯ ให้ดีขึ้น


สายการบินฯ ยังได้เปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เช่น บัตรกำนัลพาวเวอร์พาส(Power Pass) และบัตรกำนัลพาวเวอร์พาสสำหรับชั้นโดนสารสกายบอส (Power Pass Skyboss)


เวียตเจ็ทยังได้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวนมหาศาลโดยการปรับปรุงการจัดสรรฝูงบิน โดยลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 10% ผ่านการเจรจาขอส่วนลด 20-25% จากผู้ผลิต พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไปได้ถึง 10% นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2563 สายการบินฯ ยังประสบความสำเร็จในการประกันความเสี่ยงราคาเชื้อเพลิง ยังผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงได้ถึง 25% เมื่อเทียบกับราคาตลาด


เวียตเจ็ทรายงานผลกำไรหลังหักภาษี กว่า 11.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 4 ปี 2563

เวียตเจ็ทได้ตัดสินใจส่งพอร์ตการลงทุนและจำนวนสินทรัพย์สะสมล่วงหน้า เพื่อรวบรวมเงินทุนและเงินสด และเพื่อรักษาทรัพยากรให้เตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูทันทีที่อุตสาหกรรมการบินกลับเข้าสู่สภาวะปกติ


สายการบินฯ ได้ให้บริการเที่ยวบินแล้วกว่า 78,462 เที่ยวบินในปีที่ผ่านมา มีชั่วโมงบินรวมถึง 120,093 ชั่วโมง มอบประสบการณ์การเดินทางอันแสนพิเศษแก่ผู้โดยสารกว่า 15 ล้านคน โดยรักษามาตรฐานความสะอาดอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้โดยสารและพนักงานของสายการบินฯ ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตลอดปีที่ผ่านมา


เวียตเจ็ทยังได้รายงานดัชนีการปฏิบัติการที่เป็นบวกในปีที่ผ่านมา เช่น อัตราการบรรทุกผู้โดยสารเกิน 80% อัตราเที่ยวบินตรงเวลา 90% ซึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก นอกจากนี้ อัตราความน่าเชื่อถือทางเทคนิคของเวียตเจ็ทยังสูงถึง 99.64% โดยได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัยในระดับ 7 ดาว ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด ทั้งยังได้รับการจัดอันดับจาก แอร์ไลน์เรตติ้งส์ (Airlineratings) ให้อยู่ใน 10 อันดับสายการบินโลว์คอสต์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในโลก ประจำปี 2563


นอกจากการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ เวียตเจ็ทยังได้มีส่วนรวมในหลายกิจกรรมเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารและสังคมโดยรวม ส่งมอบแนวคิด “Living Well, Living Nicely” ของเวียตเจ็ทสู่สังคม โดยนางเหวียน ถิ เฟือง เถา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ท ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งใน 110 อันดับสุดยอดผู้นำแห่งเอเชีย ด้านกิจกรรมการกุศล จากนิตยสารแทตเลอร์


ปัจจุบัน เวียตเจ็ทได้กลับมาให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศเวียดนามแล้วกว่า 47 เส้นทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านส่วนลดภาษี การขยายระยะเวลาจ่ายภาษี ส่วนลดค่าธรรมเนียมการนำเครื่องขึ้นและลงจอด ค่าธรรมเนียมการให้บริการภาคพื้น และค่าธรรมเนียมการควบคุมจราจรทางอากาศ ทั้งยังได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อสายการบินท้องถิ่นจากรัฐบาล เมื่อรวมกับความโดดเด่นในการบริหารจัดการค่าต้นทุนและการดำเนินงานพร้อม ๆ กับเป็นผู้นำด้านนวัติกรรมในอุตสาหกรรมการบิน จึงกล่าวได้ว่า เวียตเจ็ทได้เตรียมพร้อมสำหรับการกลับเข้าสู่สมรภูมิอย่างทันทีที่อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวในปี 2564 เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ยืดหยุดและราคาเป็นมิตรพร้อมบริการอันหลากหลายแก่ผู้โดยสาร

ข่าวที่มีหัวข้อเดียวกัน

ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ ‘Travel Safe with Confidence’ ตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นเพียง 99 บาท
ไทยเวียตเจ็ทฉลองสงกรานต์ เปิดตัว “Songkran E-voucher Gift” พร้อมจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารสุวรรณภูมิ
ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับเปลี่ยนตารางบิน
ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัว ‘Fly Green Fund’ จับมือมูลนิธิสืบฯ ระดมทุนปกป้องสิ่งแวดล้อม
ไทยเวียตเจ็ทร่วมโครงการนำร่อง IATA Travel Pass เตรียมความพร้อมเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ
ททท. หนุนไทยเวียตเจ็ท ออกโปรฯ “Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ตั๋วเริ่มต้น 99 บาท
ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ “Weekday Special” ตั๋วเริ่มต้น 55 บาท พร้อมกลับมาให้บริการเส้นทางข้ามภาค เชียงราย - หาดใหญ่ และ เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช
เวียตเจ็ทออกโปรเด็ด “จองก่อน คุ้มกว่า” เริ่มเพียง 99 บาท
ไทยเวียตเจ็ทเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารบนเที่ยวบินพิเศษ “เมจิก ไฟลท์” พร้อมประกาศความร่วมมือกับ แบล็คแคนยอน
12345678910...

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose