Skip Navigation Links

New Routes New Experience 5 new routes celebration

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ช่วงเวลาการจอง 15-19 มิถุนายน 2563 เฉพาะช่วงเวลา 12.00-14.00 น.
2. ช่วงเวลาเดินทาง 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้น
เส้นทางระหว่าง สุวรรณภูมิ
-หาดใหญ่ เริ่มเดินทางตั้งแต่ 17 ก.ค. 63
เส้นทางระหว่าง สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น เริ่มเดินทางตั้งแต่ 30 ก.ค. 63
เส้นทางระหว่าง สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช เริ่มเดินทางตั้งแต่ 6 ส.ค. 63
เส้นทางระหว่าง สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี เริ่มเดินทางตั้งแต่
ต.ค. 63
เส้นทางระหว่าง สุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี เริ่มเดินทางตั้งแต่ 4 พ.ย. 63

3. ราคาบัตรโดยสารโปรโมชั่น เริ่มต้น 5 บาทไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม

4. จำนวนบัตรโดยสารโปรโมชั่น 500,000 ที่นั่ง ขึ้นอยู่กับการจัดสรรและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินและบางวัน

5. เส้นทางที่ร่วมรายการ เส้นทางภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ระหว่าง สุวรรณภูมิ และ เชียงใหม่/ เชียงราย/ ภูเก็ต/ กระบี่/ อุดรธานี/ หาดใหญ่/ ขอนแก่น/ นครศรีธรรมราช/ อุบลราชธานี/ สุราษฎร์ธานี
ระหว่าง เชียงราย และ ภูเก็ต
/ อุดรธานี

6. เงื่อนไขบัตรโดยสารโปรโมชั่น

บัตรโดยสารโปรโมชั่น ราคา 5 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ บัตรโดยสารโปรโมชั่นราคาที่สูงกว่า สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

ไม่สามารถขอคืนเงินได้

เปลี่ยนเที่ยวบิน/ เส้นทางบิน/ วันเดินทาง ได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

ไม่สามารถแลกรับส่วนลดจากบัตรส่วนลด หรือบัตรกำนัลอื่นๆ กับบัตรโดยสารโปรโมชั่นได้

7. ช่องทางการออกบัตรโดยสาร

เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com และ www.vietjetair.com
- โมบายไซต์ http://m.vietjetair.com

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/vietjetThailand กดที่แถบ “จองเลย

8. วิธีการชำระเงิน ต้องชำระเงินทันที

บัตรเครดิต Visa/Master/AMEX/JCB และบัตรเดบิต

กติกาเกี่ยวกับการมอบรางวัลสิทธิ์บินฟรี 5 เดือนกับไทยเวียตเจ็ท

- การจองและชำระค่าบัตรโดยสารเสร็จสมบูรณ์ ผ่านทาง sjyfun.vietjetair.com ระหว่างเวลา 00.01 น.ของวันที่ 15 มิ.ย. 63 จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 19 มิ.ย. 63 มีสิทธิ์รับรางวัล
- 1 หมายเลขการจอง รับเป็น 1 สิทธิ์
- ทุกๆการจองลำดับที่ 55 ในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับรางวัล (สูงสุด 10 รางวัล)
  (ลำดับที่
55, 110, 165, 220, 275, …, 550)
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Live-stream (Facebook.com/VietjetThailand) วันที่ 25 มิ.ย. 63
- สิทธิ์บินฟรี 5 เดือนจะถูกมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลที่มีชื่อตรงตามข้อมูลผู้ติดต่อของรหัสการจองที่ถูกเลือก ภายใน 30 มิ.ย. 63
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
- สายการบินไทยเวียตเจ็ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า การตัดสินของสายการบินถือเป็นที่สิ้นสุด


Terms and Conditions

1. Promotion time: 15-19 Jun 2020 (During golden hour 12.00-14.00 Hours)

2. Travel time: 1 July – 31 December 2020 for current VZ domestic routes, excepts
  Bangkok –Hat Yai from 17 Jul 2020
  Bangkok - Khon Kaen from 30 Jul 2020
  Bangkok - Nakhin Si Thammarat from 6 Aug 2020
  Bangkok - Ubon Ratchathani from 6 Oct 2020
  Bangkok - Surat Thani from 4 Nov 2020
3. Fare from: 5 THB (not include tax, airport fees, surcharges...)
4. Amount of promotional ticket: 500,000 seats (Subject to seat allocation and may not be available on all flights)
5. Routes:   
Applied for All Thai VIetjet domestic routes in Thailand
Between Bangkok (Suvarnabhumi) and Chiang Mai/ Chaing Rai/ Phuket/ Krabi/ Udon Thani/ Hat Yai/ Khon Kaen/ Nakhin Si Thammarat/ Ubon Ratchathani/ Surat Thani
Between Chaing Rai and Phuket/ Udon Thani
6. Condition of promotional tickets:
- Name change: 5 THB promotion tickets – not allowed
  Other promotion fare class: allow with fee and fare difference (if any)
- Refund:  Not allowed
- Flight/ Route/date Changes: Allowed with fees and fare differences
- Voucher redemption (Songkran Voucher/ Sky Voucher, etc.): Not allowed
7. Ticket channel:
Online channels
- website: skyfun.vietjetair.com and
www.vietjetair.com
- mobile :
http://m.vietjetair.com
-
Facebook:
https://www.facebook.com/vietjetThailand  tab “Book Now”
8.
Method of payment: instant payment
- Visa/Master/AMEX/JCB credit card and debit card

 

Lucky Draw Scheme for 5 month free travels with Thai Vietjet:
- Any completed booking and payment on skyfun.vietjetair.com
  during 00.01AM of 15 June 2020 until 23.59 PM of 19 June 2020 will entitle a chance to get the prize
- 1 Booking/ 1 Chance
- Every 55th booking throughout the mentioned period (up to 10 prizes) will win the prize
  (55th, 110th, 165th, 220th, 275th, … , 550th)
- Winner name list will be announced on Facebook Live-stream on 25 June 2020
- 5 months free services will be awarded to winners which has name matched
  with contact details of selected booking on 30 Jun 2020
- Prize is non-refundable/ transferable
- The airline reserves the right to revise terms and conditions, or cancel the program
  without prior notice. The airline’s decision is finalized


สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose