มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2563

 

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และนโยบายของรัฐบาล ทางสายการบินได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ดังนี้

Book Flight 9 THB

 

1. ช่วงเวลาการจอง ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2563 (จองได้ตลอดทั้งวัน)
2. 
ช่วงเวลาเดินทาง สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
3. 
ราคาบัตรโดยสารโปรโมชั่น เริ่มต้น บาทไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม
4. 
จำนวนบัตรโดยสารโปรโมชั่น 120,000 ที่นั่ง ขึ้นอยู่กับการจัดสรรและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบินและบางวัน
5. เส้นทางที่ร่วมรายการ ทุกเส้นทางบินทั้งในประเทศไทยและเส้นทางระหว่างประเทศของสายการบินไทยเวียตเจ็ท
เส้นทางบินระหว่าง สุวรรณภูมิ และ เชียงใหม่
เชียงรายกระบี่ภูเก็ตอุดรธานี ระหว่าง เชียงราย และ ภูเก็ตอุดรธานี ระหว่างสุวรรณภูมิ และ ดาลัดดานัง (ประเทศเวียดนาม) ระหว่าง อุดรธานี และ โฮจิมินห์ (ประเทศเวียดนาม)

6. 
เงื่อนไขบัตรโดยสารโปรโมชั่น
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
ไม่สามารถขอคืนเงินได้
เปลี่ยนเที่ยวบินเส้นทางบินวันเดินทาง ได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร
ไม่สามารถแลกรับส่วนลดจากบัตรส่วนลดสงกรานต์ กับบัตรโดยสารโปรโมชั่นได้
7. 
ช่องทางการออกบัตรโดยสาร
เว็บไซต์ www.vietjetair.comและโมบายไซต์ http://m.vietjetair.com
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/vietjetThailand กดที่แถบ จองเลย
ตัวแทนจำหน่ายและเอเจนซี่ออนไลน์
8. วิธีการชำระเงิน ต้องชำระเงินทันที
บัตรเครดิต Visa/Master/AMEX/JCB และบัตรเดบิต
วงเงินของตัวแทนจำหน่าย โดยไม่อนุญาตให้จองแบบยังไม่ชำระเงิน

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารเนื่องจากท่าอากาศยานภูเก็ตปิด 10-30 เมษายน 2563

 

จากประกาศปิดท่าอากาศยานภูเก็ตชั่วคราว สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางเข้า/ออกจากภูเก็ตระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ ครั้งโดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร) โดยกำหนดการเดินทางใหม่ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 หรือผู้โดยสารอาจเลือกรับเป็นเครดิตค่าโดยสารสำหรับใช้กับเที่ยวบินอื่นๆของสายการบิน โดยมีอายุ 180 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม


ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินสามารถติดต่อเปลี่ยนแปลงได้ทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 
02 089 1909 (อย่างน้อย ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม) หรือทางอีเมล์ที่ vz.support@vietjetair.comสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่าย โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน ขอขอบคุณในความเข้าใจมา ณ โอกาสนี้


มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร เที่ยวบินระหว่างไทยและเวียดนาม

 

ไทยเวียตเจ็ทขยายช่วงเวลามาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร เที่ยวบินระหว่างไทยและเวียดนาม
 (กรุงเทพฯ, 29 มีนาคม 2020) สืบเนื่องจากรัฐบาลเวียดนามได้ออกมาตรการในการระงับการเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทได้ทำการขยายเวลาสำหรับมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 4 – 30 เมษายน 2563 โดยผู้โดยสารจะสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม (ชำระค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร ถ้ามี) ซึ่งสามารถเลือกช่วงวันเดินทางใหม่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 ผู้โดยสารกรุณาติดต่อศูนย์บริการของสายการบินที่ โทร (+66)2 089 1909 หรือทางอีเมลล์ vz.support@vietjetair.com

ประกาศงดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบนเที่ยวบินชั่วคราว

 

ประกาศงดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าบนเที่ยวบินการเช็คอินออนไลน์ที่เครื่องอัตโนมัติชั่วคราว

 

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและลูกเรือ ทางสายการบินได้ระงับการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าบนเที่ยวบินชั่วคราว รวมถึงบริการเช็คอินออนไลน์และเช็คอินที่เครื่องอัตโนมัติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

 

ผู้โดยสารที่ได้ทำการสั่งจองอาหาร/สินค้าบนเที่ยวบิน ไว้ล่วงหน้า ทางสายการบินจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้โดยสารทุกท่าน

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของทุกท่าน

 

 

เวียตเจ็ทยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับบัตรโดยสารในประเทศไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

 

กรุงเทพฯ 23 มีนาคม 2563 - ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ออกไป ทางสายการบินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศไทยของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ซึ่งเดินทางในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 โดยบัตรโดยสารที่ซื้อก่อนหรือภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม (ชำระค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร ถ้ามี) กำหนดวันเดินทางใหม่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน และไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้
ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินและต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 02 089 1909 (อย่างน้อย 3 วันก่อนกำหนดวันเดินทาง) หรือทางอีเมลที่ vz.support@vietjetair.com สำหรับท่านที่ซื้อตั๋วผ่านตัวแทน จำหน่ายสามารถติดต่อหน่วยตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับความช่วยเหลือ
 

เว็บไซต์ศูนย์ควบคุมโรคของไต้หวันแจ้งประกาศจากศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค (CECC)

 

เว็บไซต์ศูนย์ควบคุมโรคของไต้หวันแจ้งประกาศจากศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค (CECC) เรื่องประกาศแจ้งเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเดินทางสำหรับ 19 ประเทศในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ประกาศนี้มีผลตั้งแต่เวลา 16:00 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2020 (ตามเวลาไต้หวัน) ผู้โดยสารที่เดินทางจากไทยไปไต้หวันจะต้องทำการกักตัว 14 วันเมื่อเดินทางไปถึง

เวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร หลังเวียดนามประกาศสั่งกักตัวนักเดินทางขาเข้า 14 วัน

 
เวียตเจ็ทออกมาตรการดูแลผู้โดยสาร
หลังเวียดนามประกาศสั่งกักตัวนักเดินทางขาเข้า 14 วัน
 (กรุงเทพฯ, 17 มีนาคม 2020) – วันนี้ฝ่ายการบริหารการบินพลเรือนของเวียดนามประกาศว่า ”ผู้โดยสารที่เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือบุคคลที่พำนักอยู่หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 14 วันก่อนวันเดินทางเข้าประเทศเวียดนามจะต้องถูกแยกกักตัวทุกคนเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ประกาศนี้มีผลตั้งแต่ เวลา00:00 น. (ตามเวลาฮานอย) ของวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งมีการแจ้งให้ทราบต่อไป” ตามประกาศอย่างเป็นทางการของฝ่ายการบริหารการบินพลเรือนของเวียดนามนี้ ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังเวียดนามจะต้องถูกกักตัว ณ สถานที่ที่กำหนดโดยรัฐบาลเวียดนามเป็นเวลา 14 วัน


ประกาศเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยบนเที่ยวบินและที่สนามบิน

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่านในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางสายการบินเวียตเจ็ทขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าสู่สนามบินและระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินเวียตเจ็ท


เวียตเจ็ทจัดเซอร์ไพรส์ฉลองวันสตรีสากลบนเที่ยวบิน พร้อมโปรโมชั่น ส่วนลดค่าโดยสาร 83%

(กรุงเทพฯ, 6 มีนาคม 2563) – เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสตรีสากล สายการบินเวียตเจ็ท ไทยแลนด์ จัดเซอร์ไพรส์บนเที่ยวบิน VZ102 (สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่) และเที่ยวบิน VZ103 (เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ) ในวันนี้ พร้อมด้วยการแสดงน่ารักๆ “Fancy Friday Flight (FFF)” ในเพลง “ Fly for Love” โดยลูกเรือของไทยเวียตเจ็ท ในโอกาสพิเศษนี้ทางสายการบินยังได้ร่วมกับมิสทีน มอบของขวัญชิ้นพิเศษ ลิปสติก Mistine Q Perfect Lip Colours ให้กับผู้โดยสารผู้หญิงทุกท่านบนเที่ยวบิน โดยเที่ยวบินพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันสตรีสากลซึ่งเป็นวันที่นานาชาติเฉลิมฉลองให้กับความเสมอภาค ความสำเร็จและสิทธิของสตรีทุกท่าน

เวียตเจ็ทจัดเซอร์ไพรส์ฉลองวันสตรีสากลบนเที่ยวบิน  พร้อมโปรโมชั่น ส่วนลดค่าโดยสาร 83%

หน้าก่อน หน้าถัดไป หน้า:3/28 

สกุลเงิน:

ความต้องการพิเศษ

ผู้ใหญ่

เด็ก

เด็กทารก

สอบถามข้อมูลหรือบริการจองบัตรโดยสารได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า:
02-089-1909

เพื่อสำรองที่นั่งและรับข้อมูลที่สำคัญ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
สมัครสมาชิก

สำหรับสมาชิก

เข้าสู่ระบบ ที่นี่

1. Wheelchair service:
a. Wheelchair service is a service offered to disabled or medical passengers with reduced mobility, including:
- Passengers requiring wheelchair for ramp (WCHR) are passengers who can ascend/ descend steps and make own way to/from cabin seat, but requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp
- Passengers requiring wheelchair for step (WCHS) are passengers who can not ascend/ descend steps, but are able to make own way to/from cabin seat, requiring assistance for distance to/from aircraft across ramp and up/down steps
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC) are passengers who completely immobile, requiring assistance to/from aircraft, up/down steps and to/from cabin seat

b. Conditions of acceptance:
- Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
- Passenger’s health are well enough to make the flight. In case of illness, passengers must complete medical clearance to ensure healthy enough to make the flight (as Passengers required for medical clearance before departure).
- The maximum number of passengers requiring wheelchair on each flight is limited depend on individual service.
- Passengers requiring wheelchair for step(WCHS): be accepted when travel with accompanied passenger, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist WCHS passengers up/down steps and on board; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 WCHS.
- Passengers requiring wheelchair for cabin (WCHC): We do not provide wheelchair equipment on board; If passengers agree with the condition: we accept for carriage as WCHS.

2. Service for Blind passengers (BLND):
a. Service for Blind passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied BLND passenger: We accept for carriage of accompanied blind passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist BLND passengers; Each accompanied passenger is accepted to travel with 02 BLND.
- For unaccompanied BLND passenger: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• BLND passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage.
• BLND passengers must have assistance from relatives at departure and arrival terminal.

3. Service for Deaf passengers (DEAF):
a. Service for deaf passengers is a service offered to passengers, who lost the ability to sense the visual partly or completely, and need special supports.

b. Conditions of acceptance:
- For accompanied DEAF passengers: We accept for carriage of accompanied deaf passenger as normal passenger; accompanied passenger is required from 18 years of age or older, healthy enough to assist DEAF passengers.
- For unaccompanied DEAF passengers: 
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing office or Call center.
• DEAF passengers who are able to self-service in all itinerary is accepted carriage

4. Extra seat service (EXST):
a. Extra seat service is a service offered to passengers, who are oversized, require 2 adjacent seats on board in the same flight; or the service offered to passengers requiring 2 adjacent seats for more convenient.

b. Conditions of acceptance:
- Please contact with our ticketing offices, agents, Call center for EXST requirement.
- Application fare as passenger book 1 more ticket at the time of booking service.

5. Pregnant women (PREG):
Pregnant women are required to inform us at the check-in counter and satisfied conditions below:
a. Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

b. Pregnant women over 27 weeks – 32 weeks:
- Passengers present maternity certificate form satisfy conditions following:
• The certificate is confirmed by maternity doctor.
• The certificate must not be more than 7 days old from the date of travel
• Health diagnosis of pregnant and fetus are good enough to make the flight. In case Health diagnosis of pregnant and fetus are not good enough to take the flight, are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

c. Pregnant women over 32 weeks: We refuse carriage.

d. Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal: are required to complete medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)

6. Passengers required for medical clearance before departure:
a. Passengers required for medical clearance before departure is a passenger who has at least one of the criteria below: 
- Passengers who are unable to care for themselves during the flight due to mental problems
- The injured passengers, illness or health condition can cause seriously impact to the other passengers on the flight.
- Pregnant passengers, include: Pregnant with twin or more children; or being pregnant by artificial insemination; or fetal evolution is abnormal.
- Infants with unusual health status or prematurely born children
- Passengers who might have their medical condition aggravated during the flight: lung diseases, ear or nose diseases, newly broken bone, newly surgery, newly being pregnant by artificial insemination, serious allergy, etc.
- Passengers with contagious disease: chicken pox, pulmonary tuberculosis, measles, parotitis, etc

b. Conditions of acceptance: 
- Conditions of accompanied passengers:
Being able to move and care for himself during the flight, accept carriage without accompanied passengers
Being unable to move and care for himself/herself during the flight: accept carriage when travel with accompanied passengers, who is from 18 years of age or older, healthy enough to assist passengers; each accompanied passenger is accepted to travel with only 01 passenger required for medical clearance before departure.
- Condition of health examination: passengers are required to complete health certificate with condition following:
• Health certificate from medical centers following:
 In Vietnam: General and specialized hospitals at central, provincial, city, district or equivalents; private and international hospitals; international general clinic.
 In other countries: Medical central with legal status licensed by authorized authority to operate in local countries.
• Health certificate according to our form Health certificate
• The date of diagnosis must not be more than 7 days from the date of travel
• Refusing carriage:
 Prognosis will get worse for the anticipated trip and/or 
 Passengers’ medical might offensive to other passengers.
• Pregnant women are required to sign the waiver of responsibility form.

7. Infants; Children; unaccompanied minors; young passengers traveling alone:
a. Infants (INF): 
- Infants are passengers who aged under 02 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance:
• Infants with usual health status. In case of Infants with unusual health status or prematurely born children are require for medical clearance (as Passengers required for medical clearance before departure)
• We refuse carriage INF under 14.
• INF are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special assistance as WCH; BLND; DEAF; Passengers required for medical clearance before departure.
• Each adult traveling with 01 INF and INF sists on an adult’s lap.
• The maximum number of INF on each flight depend on individual aircraft.

b. Children (CHD):
- Children are passengers who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure.
- Conditions of acceptance: 
• CHD are required traveling with accompanies, who is from 18 years of age or older, is not passenger requiring special.
• An adult travel with maximum: 1 INF and 1 CHD under 6 years old; or 02 CHD under 6 years old; CHD from 6 or older: no limitation.

c. Unaccompanied minors (UM):
- Unaccompanied minors, who aged from 02 years to under 12 years on the date of departure, traveling alone.
- We do not provide UM service.

d. Young passengers traveling alone (YPTA):
- YPTA are passengers, who aged from 12 years to under 14 years on the date of departure, traveling alone.
- Conditions of acceptance:
• Accept carriage YPTA only on domestic flights.
• Requests must be made at least 48 hours before departure time via VietJet Ticketing offices and Call center.
• YPTA are accepted carriage provide Parents/ Guardian complete the Registration for young passenger travel alone form and sign the waiver of responsibility form.
• YPTA are required to have someone to take/ pick up at departure and arrival terminal

8. Baby bassinet on board service; Stretcher service; Oxygen service: We do not provide these services.

closeClose