FLIGHT SCHEDULE 30OCT2016-25MAR2017

FLIGHT SCHEDULE 30OCT2016-25MAR2017
Route Flight Number Take off time Landing time Operation date Flight schedule
HỒ CHÍ MINH (SGN) - BAN MÊ THUỘT (BMV) VJ356 19:35 20:35 Daily 30/10/2016 - 31/12/2016
BAN MÊ THUỘT (BMV) - HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ357 21:10 22:10 Daily 30/10/2016 - 31/12/2016
           
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ340 8:55 9:55 Mon, Wed, Fri,Sun 30/10/2016 - 30/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 10:35 11:35 Thu,Sun 30/10/2016 - 29/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 12:55 13:55 Mon, Tue, Web, Fri, Sat 20/12/2016 - 31/12/2016
HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR) VJ344 13:00